Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4275
z 428
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
283/2011Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego RG.6341.70.201122-11-2011 09:4422-11-2011 09:57Starostwo Powiatowe w LubaczowieGmina Horyniec-Zdrój
2010/B/0071uzgodnienie na realizacje przedsięwzięcia pn: " Budowa Oczyszczalnie ścieków w Łukawcu", bejmująca działki o numerach geodezyjnych: 2411/8, 2411/9 położone w obrębie geodezyjnym Łukawiec gm. Wielkie Oczy.2008-7633-37/200812-01-2010 13:1021-01-2010 09:42Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
2008/A/0006Wniosek dotyczy określenie obowiązku sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia obejmującego budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego, odcinek Prusie -Hrebenne od km 74+119 do 76+297 wraz z urządzeniami towarzyszącymiG 7624/1/200822-02-2008 10:3622-02-2008 12:44Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
2008/A/0045Określenie obowiązku sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia obejmującego "Modernizację nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Puchacze w km 0+000 do 0+320"G 7624/2/200803-07-2008 09:1817-07-2008 07:33Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
2009/A/0016Wniosek o zezwolenie wycięcia 1 szt. drzewa z rodzaju Js (wymiary [cm]: 108) i 1 szt. drzewa z rodzaju Kl (wymiary [cm]: 172) rosnących na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 360 w obrębie Nowe Brusno.G-7635/121/0806-01-2009 12:2107-01-2009 13:33Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
2009/A/0017Wniosek o zezwolenie wycięcia 3 szt. drzew z rodzaju Ol (wymiary [cm]: 150, 140, 130) rosnących na działce ewidencyjnej nr 2373/1 oraz 6 szt. drzew z rodzaju Ol (wymiary [cm]: 250, 210, 120, 190, 270, 220) rosnących na działce ewidencyjnej nr 1863, położonych w obrębie Horyniec-Zdrój.G-7635/125/0806-01-2009 12:3607-01-2009 13:26Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
2009/A/0018Wniosek o zezwolenie wycięcia 1 szt. drzewa z rodzaju Ol (wymiary [cm]: 124) rosnącego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2292/6 w obrębie Horyniec-Zdrój.G-7635/132/0806-01-2009 12:4507-01-2009 13:33Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
2009/A/0030wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew o obwodach pni [cm] mierzonych na wysokości 1,3 m, rosnących na nw.nieruchomościach:Radruż, dz nr 231, tp szt 7/ Werchrata, dz nr 309/3 , Tp szt 3G-7635/33/0912-03-2009 14:0509-04-2009 05:58Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
2009/A/0041wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew o obwodach pni [cm] mierzonych na wysokości 1,3 m, rosnących na nw.nieruchomościach:obr Horyniec-Zdrój, dz nr 1235/2- usunięcie zakrzaczeń OlG-7635/34/0928-04-2009 11:0529-04-2009 05:40Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
2009/A/0042wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew o obwodach pni [cm] mierzonych na wysokości 1,3 m, rosnących na nw.nieruchomościach:Werchrata dz nr 408, Tp szt 2 (340, 315)G-7635/47/0928-04-2009 11:2129-04-2009 05:40Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
z 428