Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4523
z 453
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
63/2017Zgłoszenie instalacji, która nie wymaga pozwolenia na emisję mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko. Instalacja technologiczna do produkcji betonu w ilości nie mniejszej niż 15 t na dobę oraz instalacja energetycznego spalania paliw położone na terenie Wytwórni betonu w Iłowej, Dolanowo 1A, 68-120 Iłowa.2303562/05/201711-10-2018 14:2911-10-2018 14:29Starostwo Powiatowe w Żaganiu"BT TOPBETON" Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. Wytwórnia Betonu w Iłowej
54/2017Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych do układu skrzynek rozsączania ścieków na terenie działki nr 173 obręb 27 przy ul. Wyszyńskiego 19 w Zielonej Górze.B17226/17/LW/10121-09-2018 12:4221-09-2018 12:42Starostwo Powiatowe w ŻaganiuPAWEŁ SKRZYPCZAK SKANSKA S.A.
323/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. Wierzba krucha w ilości 1 szt. o obwodzie pnia 220 cm mierzonego na wysokości 130 cm rosnącego na działce gminnej nr 394/1 przy pl. Tysiąclecia 3 w Małomicach.BIK.6131.22.2016.St.B.401-02-2017 15:4101-02-2017 15:41Starostwo Powiatowe w ŻaganiuGmina Małomice
35/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. Dąb szypułkowy w ilości 1 szt. o obwodzie pnia 320 cm mierzonego na wysokości 130 cm, gat. Lipa drobnolistna w ilości 1 szt. o obwodzie pnia 315 cm mierzonego na wysokości 130 cm, oraz gat. Klon zwyczajny w ilości 1 szt. obwodzie pnia 160 cm mierzonego na wysokości 130 cm rosnących w pasie drogi gminnej nr 319 F na działce nr 342, obręb Janowiec.BIK.6131.25.2016.St..B.415-10-2018 10:4215-10-2018 10:42Starostwo Powiatowe w ŻaganiuGmina Małomice
52/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. Lipa drobnolistna w ilości 1 szt. o obwodzie pnia 150 cm rosnącego na działce nr 365, obręb Małomice.BIK.6131.7.2017.St.B.219-10-2018 11:1719-10-2018 11:17Starostwo Powiatowe w ŻaganiuGmina Małomice
44/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na działce nr 1/69 W Tomaszowie.Bez znaku14-03-2017 10:2914-03-2017 10:29Starostwo Powiatowe w ŻaganiuSAUBERRECYKLING SP. Z O.O.
64/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Bez znaku29-05-2017 11:4729-05-2017 11:47Starostwo Powiatowe w ŻaganiuSAUBERRECYKLING SP. Z O.O.
10/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gat. Świerk kłujący w iloci 6 szt. o obwodach pni: 210 cm, 170 cm, 180 cm, 210 cm, 120 cm, 100 cm, mierzonych na wysokości 130 cm, drzewa gat. Modrzew europejski w ilości 1 szt. o obwodzie pnia 200 cm mierzonego na wysokości 130 cm, drzewo gat. Robinia akacjowa w ilości 1 szt. o obwodzie pnia 220 cm mierzonego na wysokości 130 cm, drzewo gat. Kasztanowiec zwyczajny w ilości 2 szt. o obwodach pni: 160 cm i 190 cm mierzonych na wysokości 130 cm, drzewo gat. Lipa drobnolistna w ilości 1 szt. o obwodzie pnia 200 cm mierzonego na wysokości 130 cm, drzewo gat. Dąb czerwony w ilości 2 szt. o obwodach pni: 220 cm i 240 cm mierzonych na wysokości 130 cm, rosnących na działce gminnej nr 651, obręb Iłowa.GK-V.6131.1.201704-08-2017 11:4604-08-2017 11:46Starostwo Powiatowe w ŻaganiuGmina Iłowa
48/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. Kasztanowiec zwyczajny w ilości 3 szt. o obwodach pni: 240 cm, 220 cm i 180 cm mierzonych na wysokości 130 cm, oraz gat. Dąb szypułkowy w ilości 1 szt. o obwodzie pnia 100 cm mierzonego na wysokości 130 cm, rosnących na działce gminnej nr 1170/19, obręb Iłowa.GK-V.6131.10.201715-10-2018 10:4115-10-2018 10:41Starostwo Powiatowe w ŻaganiuGmina Iłowa
339/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. Grab pospolity w ilości 3 szt. o obwodach pni: 140 cm, 120 cm i 55 cm mierzonych na wysokości 130 cm, drzewa gat. Robinia akacjowa w ilości 1 szt. o obwodzie pnia 130 cm mierzonego na wysokości 130 cm rosnąca na działce nr 706/3, obręb Iłowa, oraz drzew gat. Świerk pospolity w ilości 2 szt. o obwodach pni: 50 cm, 50 cm mierzonych na wysokości 130 cm, drzew gat. Brzoza brodawkowata w ilości 2 szt. o obwodach pni: 140 cm i 165 cm mierzonych na wysokości 130 cm drzewa gat. Robinia akacjowa w ilości 1 szt. o obwodzie pnia 120 cm mierzonego na wysokości 130 cm, rosnące na działce nr 665/1, obręb Iłowa.GK-V.6131.119.201603-02-2017 14:2003-02-2017 14:20Starostwo Powiatowe w ŻaganiuGmina Iłowa
z 453