Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4175
z 418
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
63/2017Zgłoszenie instalacji, która nie wymaga pozwolenia na emisję mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko. Instalacja technologiczna do produkcji betonu w ilości nie mniejszej niż 15 t na dobę oraz instalacja energetycznego spalania paliw położone na terenie Wytwórni betonu w Iłowej, Dolanowo 1A, 68-120 Iłowa.2303562/05/201724-05-2017 14:4524-05-2017 14:45Starostwo Powiatowe w Żaganiu"BT TOPBETON" Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. Wytwórnia Betonu w Iłowej
54/2017Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych do układu skrzynek rozsączania ścieków na terenie działki nr 173 obręb 27 przy ul. Wyszyńskiego 19 w Zielonej Górze.B17226/17/LW/10112-05-2017 14:5912-05-2017 14:59Starostwo Powiatowe w ŻaganiuPAWEŁ SKRZYPCZAK SKANSKA S.A.
44/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na działce nr 1/69 W Tomaszowie.Bez znaku14-03-2017 10:2914-03-2017 10:29Starostwo Powiatowe w ŻaganiuSAUBERRECYKLING SP. Z O.O.
64/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Bez znaku29-05-2017 11:4729-05-2017 11:47Starostwo Powiatowe w ŻaganiuSAUBERRECYKLING SP. Z O.O.
325/2016Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie w związku z eksploatacją instalacji do produkcji opakowań metalowych (beczek) znajdującej się przy ul. Pruszkowskiej 1 w Małomicach odpadów niebezpiecznych o kodach: 08 01 11* w ilości 5 Mg/rok,08 01 15* w ilości 100 Mg/rok, 08 01 17* w ilości 1 Mg/rok, 13 01 10* w ilości 1 Mg/rok, 13 01 13* w ilości 1 Mg/rok, 13 02 08* w ilości 1 Mg/rok, 15 01 10* w ilości 2 Mg/rok, 15 02 02* w ilości 20 Mg/rok, 16 02 13* w ilości 1 Mg/rok, 16 06 01* w ilości 2 Mg/rok.bez znaku01-02-2017 15:4101-02-2017 15:41Starostwo Powiatowe w Żaganiu"B&B Opakowania" Sp. z o.o.
65/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.bez znaku03-07-2017 14:0603-07-2017 14:06Starostwo Powiatowe w ŻaganiuANDRZEJ KURA, FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
56/2017Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków bytowych z budynku mieszkalnego nr 10 położonego na działce nr 136 obręb Borowe do rowu melioracyjnego położonego na działce nr 472/3, obręb Borowe w ilości Qśrd = 7,2 m3/d, Qmax.h = 0,53 m3/h.bez znaku12-05-2017 14:5912-05-2017 14:59Starostwo Powiatowe w ŻaganiuGmina Iłowa
371/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne na działkach oznaczonych numerami:1131 i 1/58 w miejscowości Tomaszowo.bez znaku13-03-2017 11:3613-03-2017 11:36Starostwo Powiatowe w ŻaganiuGALASIAK SEBASTIAN, CENTRUM SPAWALNICZE GALASIAK
45/2017Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pole elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz - stacja bazowa telefonii komórkowej o nazwie ZAG3064, POŁOŻONEJ: WOJ. LUBUSKIE 2.4.08, POWIAT ŻAGAŃSKI 4.4.08.14.10, GMINA BRZEŹNICA 5.4.08.14.10.03.2. ADRES INSTALACJI: RTCN Żagań-Wichów, działka nr 76/4 i 78/4, 68-113 Wichówbez znaku14-03-2017 12:1914-03-2017 12:19Starostwo Powiatowe w ŻaganiuP4 SP. Z O.O.
337/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. Świerk pospolity w ilości 5 szt. o obwodach pni: 12 cm, 30 cm, 30 cm, 35 cm, 60 cm, mierzonych na wysokości 130 cm rosnących na działce nr 1367 przy ul. Bolesławieckiej 5-5A w miejscowości Żagań.bez znaku03-02-2017 14:2003-02-2017 14:20Starostwo Powiatowe w ŻaganiuWSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. BOLESŁAWIECKA 5-5A
z 418