Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 11823
z 1183
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
316/2012Zarządzenie Nr 11/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Kołacznia".-04-05-2012 10:0704-05-2012 10:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
1351/2015Zarządzenie Nr 22/15 regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 grufnia 2015 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku".-05-01-2016 10:4405-01-2016 10:44Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
1355/2015Zarządzenie Nr 23/15 regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Zakole".-05-01-2016 10:4605-01-2016 10:46Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
386/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąPWN.6401.1.30.2019.RN.110-04-2019 15:1410-04-2019 15:14Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Przemyślu
2009/B/0026Odmowa wydania uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa istniejącej hali odlotów Terminala Pasażerskiego w Porcie Lotnicztm Rzeszów w Jasionce, gm. Trzebownisko".RDOS-18-WOO-7048-1-2/09/kr07-04-2010 09:0907-04-2010 09:14Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
2009/B/0273Ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w systemie podciśnieniowym ISEKI w miejscowościach: Tuszów Narodowy, Tuszów Mały, Grochowe, Malinie, Ławnica, Sarnów, Józefów, Pluty, Jaślany, Dębiaki, Czajkowa, Babicha, Borki Nizińskie gmina Tuszów Narodowy".RDOs-18-WOOŚ-6613-1-21/09/gj06-05-2010 11:4106-05-2010 11:05Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
2010/A/0118Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640 - 6+675 na długości 4,035 km oraz udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280; 7+050; 7+700 w mieście Rzeszów - Zwięczyca II oraz w miejscowości: Racławówka, Niechobrz, Boguchwała - gm. Boguchwała, woj. podkarpackie".RDOS-18-WOOŚ-6613-1-26-31/10/gj23-07-2010 13:5030-07-2010 11:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
2011/B/0355Uzgodnienie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Postawienie węzła betoniarskiego mobilnego oraz poligonowej wytwórni do produkcji belek strunobetonowych na terenie należącym do firmy Mosty-Łódź zlokalizowanym w m. Rudna Mała na dz. nr ew. 39/11, 39/15, 39/17, 38/189"RDOS-18-WOOŚ-6613-17-2/10/lk23-09-2011 15:4723-09-2011 14:04Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
2010/B/0143Uzgodnienie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia pn."Podniesienie konkurencyjności firmy "TT-BRUK" poprzez zakup nowoczesnych urządzeń.RDOs-18-WOOŚ-6613-17-5/10/ak22-04-2010 12:3922-04-2010 10:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
2011/B/0360Uzgodnienie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowego na zakład produkcji stolarskiej w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 129 na dz. nr ew. 1486/3RDOS-18-WOOŚ-6613-23-1/10/lk23-09-2011 15:5923-09-2011 14:04Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z 1183