Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 471
z 48
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
13/20137820.19.2012.AAnt decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej pn.:,,Budowa drogi ekspresowej S-3 w ramach zadania - Budowa drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi ekspresowej S-3 od km 0+000,00 do km 6+370,007820.19.2012.AAnt08-01-2014 10:1208-01-2014 10:12Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
37/2011Wydanie decyzji dla inwestycji pn.:,,Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 i 297" (7160-28/10)IB.II.7160-28/1005-05-2011 14:5005-05-2011 12:51Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
7/2013Wniosek o zmianę decyzji nr 22/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (7820.11.2013.AAnt)IB-II.7820.11.2013.AAnt26-07-2013 12:0826-07-2013 12:08Lubuski Urząd WojewódzkiGeneralny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
8/2013Decyzja 7820.11.2013.AAnt - Zmiana decyzji nr 22/10 – droga krajowa nr 18 –II faza autostrady A18 realizowana w ramach zadania : ,,Budowa autostrady A18 odc. Węzeł Olszyna – węzeł Golnice od km 0+633,00 do km 71+533,00 Aneks nr 1: Budowa MOP II Jagłowice w km 6+000IB-II.7820.11.2013.AAnt26-07-2013 12:0826-07-2013 12:08Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
14/2015IB-II.7820.1.2014.JMud podjęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ,,Budowa drogi ekspresowej S3 w ramach zadania pt. Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechów-Nowa Sól – odcinek II, km 286+043 ÷ 299+350IB-II.7820.1.2014.JMud19-10-2015 08:3019-10-2015 08:30Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
5/20147820.1.2014.JMud zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ,,Budowa drogi ekspresowej S3 w ramach zadania „Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechów – Nowa Sól – odcinek II od km 286+043 do km 299+350”IB-II.7820.1.2014.JMud19-10-2015 08:3019-10-2015 08:30Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
4/20147820.1.2014.JMud wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,,Budowa drogi ekspresowej S3 w ramach zadania „Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechów – Nowa Sól – odcinek II od km 286+043 do km 299+350”IB-II.7820.1.2014.JMud19-10-2015 08:3019-10-2015 08:30Lubuski Urząd WojewódzkiGDDKiA
21/2015IB-II.7820.1.2014.JMud Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że została wydana Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-848 Warszawa, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-3 w ramach zadania pt. „Budowa drogi ekspresowej S3 w ramach zadania pt. Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechów-Nowa Sól – odcinek II, km 286+043 ÷ 299+350”.IB-II.7820.1.2014.JMud19-10-2015 08:3019-10-2015 08:30Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
18/2015IB-II.7820.1.Obwieszczenie - Wojewoda Lubuski, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 09.01.2014 r. wpłynął wniosek Pana Zdzisława Kuciaka, działającego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S3 w ramach zadania pt. Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechów-Nowa Sól – odcinek II, km 286+043 ÷ 299+350”, realizowanego na terenie miasta Zielona Góra oraz gminy Otyń, powiat nowosolski, województwo lubuskie wraz z wnioskiem o ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.IB-II.7820.1.2014.JMud19-10-2015 08:3019-10-2015 08:30Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
16/2015IB-II.7820.1.2014.JMudw obwieszczenie Wojewody Lubuskiego dot. zmiany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa zakresu wniosku z dnia 09.01.2014 r., który wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S3 w ramach zadania pt. Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechów-Nowa Sól – odcinek II, km 286+043 ÷ 299+350”IB-II.7820.1.2014.JMud19-10-2015 08:3019-10-2015 08:30Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
z 48