Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 388
z 39
Numer ▼Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
9/2019zawiadomienie-postanowienie- odstąpienie od ooś- farma fotowoltaiczna- obręb geodezyjny JamienkoGRLOŚ.6220.2.7.201922-03-2019 14:0622-03-2019 14:06Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
9/2018zawiadomienie o nowym terminie- decyzja środowiskowa -budowa fermy drobiu - Marcinkowice, dz. 500 i 685GRLOŚ.6220.6.13.2017/201820-03-2018 09:0920-03-2018 09:09Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
9/2017Zawiadomienie o postanowienie w sprawie braku ooś- przedsięwzięcie pn. "Rozszerzenie listy substratów wykorzystywanych w biogazowni zlokalizowanej na działkach 272/1, 274/2, 274/3, 276, 277 obręb Rzeczyca"GRLOŚ.6220.2.6.201723-05-2017 11:5023-05-2017 11:50Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
9/2016zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu -do 02.12.2016 r.- rozbudowa hali magazynowo produkcyjnej dz. 423/4 - Tuczno 109GRLOŚ.6220.3.14.201601-02-2017 13:3201-02-2017 13:32Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
9/2015postanowienie w sprawie raportu oddziaływania na środowisko – elektrownia słoneczna o mocy 1 MWp - dz. nr 48/57, Tuczno 108GRLOŚ.6220.1.7.201508-06-2015 13:0008-06-2015 13:00Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
9/2014zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb nawadniania upraw ziemniaków dz. 620/3 - MarcinkowiceGRLOŚ.6220.2.11.201414-07-2014 09:0314-07-2014 09:03Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
9/2013obwieszczenie- zawiadomienie - wydano postanowienie o odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG na działce powstałej z podziału działki nr 418 (obręb geodezyjny Tuczno 109), wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 177 w m. TucznoGRLOŚ.6220.2.7.201323-07-2013 08:2023-07-2013 08:20Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
9/2012obwieszczenie- wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach -pobór wód podziemnych z ujęcia na działce nr 252 w miejscowości Lubiesz, gmina TucznoGRLOŚ.6220.3.12.201224-08-2012 10:5624-08-2012 10:56Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
9/2011obwieszczenie - zawiadomienie stron o wydaniu decyzji umarzającejnie dotyczy08-06-2011 13:0908-06-2011 11:11Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
8/2019postanowienie- odstąpienie od ooś- farma fotowoltaiczna- obręb geodezyjny JamienkoGRLOŚ.6220.2.6.201922-03-2019 14:0622-03-2019 14:06Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
z 39