Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 71
z 8
Numer ▼Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
9/2017Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z o.o. nr MSL7006_A na działce nr 189 położonej w miejscowości Mierzeń”RGPiN.6220.3.201705-09-2017 12:0305-09-2017 12:03Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
9/2016Postanowienie o braku oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.:Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej K1962 Komorniki – Kawec - Żerosławice na potoku Krzyworzeka w miejscowości CzasławRGPiN.6220.5.201607-09-2016 09:3807-09-2016 09:38Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
9/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaRGPiN.6220.4.201113-01-2012 10:2413-01-2012 10:24Urząd Gminy RaciechowiceTRASZKAN F.S.Z. Sroka Spółka jawna
8/2018Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu MSL6006_A na działce nr 399 położonej w miejscowości Krzesławice”RGPiN.6220.4.201716-11-2018 11:5616-11-2018 11:56Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
8/2017Decyzja w sprawie zmiany ważnej decyzji środowiskowej wydanej przez Wójta Gminy Raciechowice z dnia 18.04.2017 roku znak: RGPiN.6220.1.2017 dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Modernizacja FPH Zakład Masarski „Lenart” poprzez unowocześnienie urządzeń i parku maszynowego (wymiana poszczególnych urządzeń i maszyn), zlokalizowanego na działce o nr ewid. 540/6 obręb 0011 RaciechowiceRGPiN.6220.2.201726-07-2017 14:5726-07-2017 14:57Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
8/2016Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozszerzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów na terenie TRASZKAN S.F.Z. Sroka Spółka jawna z siedzibą w 32-413 Zegartowice 105RGPiN.6220.4.201601-08-2016 09:2701-08-2016 09:27Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
7/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:Przystosowanie pomieszczenia produkcyjnego w celu udoskonalenia produkcji soków tłoczonych Spółdzielni Ogrodniczej „Grodzisko” poprzez ustawienie linii do mycia i sortowania jabłek zlokalizowanego na działce 543/12, obręb RaciechowiceRGPiN.6220.2.201808-10-2018 11:4908-10-2018 11:49Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
7/2017Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zmiany ważnej decyzji środowiskowej wydanej przez Wójta Gminy Raciechowice z dnia 18.04.2017 roku znak: RGPiN.6220.1.2017 dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Modernizacja FPH Zakład Masarski „Lenart” poprzez unowocześnienie urządzeń i parku maszynowego (wymiana poszczególnych urządzeń i maszyn), zlokalizowanego na działce o nr ewid. 540/6 obręb 0011 RaciechowiceRGPiN.6220.2.201720-06-2017 14:3220-06-2017 14:32Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
7/2016Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:„Rozszerzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów na terenie TRASZKAN S.F.Z. Sroka Spółka jawna z siedzibą w 32-413 Zegartowice 105”RGPiN.6220.4.201606-07-2016 11:2906-07-2016 11:29Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
7/2013Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaRGPiN.6220.3.201329-10-2013 10:0229-10-2013 10:02Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
z 8