Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 301
z 31
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2012Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciaGSŚ.6220.9.201223-07-2012 09:4323-07-2012 09:43Urząd Miejski w MrągowieBudextan Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.
1/2013Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na zmianie sposobu użytkowania budynku produkcyjnego w Zakładzie Galwanotechnika Mrągowo Sp. z o.o., zlokalizowanym na działkach o numerach ewidencyjnych 19/12 i 19/7 obręb 8 miasto Mrągowo.ŚGO.6220.17.201218-02-2013 09:3618-02-2013 09:36Urząd Miejski w MrągowieKierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami
1/2014Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływac na środowisko polegającego na " budowie i późniejszej eksploatacji przez firmę AdamS H.Pędzich nowego zakładu produkcyjnego stolarki budowlanej planowanego do zlokalizowania na dziłkach 33/2, 33/11, 33/13 oraz częściowo na dziłkach 29/4 i 30/1 obręb 10 miasta Mrągowo, w rejonie ulicy Leśna Droga".ŚGO.6220.16.201316-01-2014 09:3816-01-2014 09:38Urząd Miejski w MrągowieKierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami
1/2015Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i budowa drogi gminnej Nr 211021N na odcinku od skrzyzowania z obwodnicą miasta Mrągowo, w ciagu drogi krajowej nr 59 9 bez samego skrzyżowania) do stacji przeładunkowej odpadów w miesjcowowści Polska Wieś gm. Mrągowo"ŚGO.6220.12.201427-02-2015 13:2427-02-2015 13:24Urząd Miejski w MrągowieNOW-EKO Biuro Projektów Sp. z o.o.
1/2016Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych głównej oczyszczalni ścieków w Mrągowie na dz. 3/18 obr. 1 Mrągowo"ŚGO.6220.2.201504-01-2016 15:0704-01-2016 15:07Urząd Miejski w MrągowieKierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami
1/2017Postanowienie o stwierdzeniu braku potrzeb przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej Nr 1509NŚGO.6220.13.201625-01-2017 11:2125-01-2017 11:21Urząd Miejski w MrągowieKierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami
1/2018Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów6131.63.1803-01-2018 08:4203-01-2018 08:42Urząd Miejski w MrągowieBudextan Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.
10/2012Decyzja6131.06.1223-05-2012 15:0523-05-2012 15:05Urząd Miejski w MrągowiePaweł Olchowik Inspektor ds Środowiska Urzędu Miejskiego w Mrągowie
10/2013Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: „ Budowie stacji paliw płynnych PKN ORLEN SA przy ul. Olsztyńskiej (dz. nr 3-205/2) w Mrągowie wraz przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”.ŚGO.6220.5.201311-07-2013 08:1111-07-2013 08:11Urząd Miejski w MrągowieKierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami
10/2014Decyzja stwierczająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn." budowa stacji paliw przy ulicy Osiedle Mazurskie w Mrągowie , dz. nr 48/5 obręb 10 Mrągowo".ŚGO.6220.3.201411-06-2014 11:0911-06-2014 11:09Urząd Miejski w MrągowieKierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami
z 31