Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 24695
z 2470
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2013wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku portierni z częścią garażową zlokalizowanego przy ulicy Chłopskiej nr 64d w Gdańsku, działka nr 334 w obrębie 15, na warsztat doraźnych napraw na parterze i pokoje noclegowe w poziomie piętra (poddasza)WŚ-I.6220.II.136.2012.EI.33460219-03-2013 10:5619-03-2013 10:56Urząd Miejski w Gdańsku*******
1/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie zieleniWŚ.II.6131.1.794.201314-01-2014 09:1614-01-2014 09:16Urząd Miejski w Gdańsku*******
1/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie zieleniWŚ.II.6131.1.981.201415-01-2015 15:3115-01-2015 15:31Urząd Miejski w Gdańsku*******
1/2016wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:Przebudowa systemów związanych z przygotowaniem i ekspedycją gotowych produktów rafineryjnych na terenie rafinerii Grupy LOTOS S.A. w GdańskuWŚ-I.6220.II.128.2015.299577.EI21-04-2016 11:1021-04-2016 11:10Urząd Miejski w GdańskuGRUPA LOTOS S.A.
1/2017Decyzja zezwalająca na usunięcie zieleniWŚ.II.6131.1.931.201603-01-2017 15:4703-01-2017 15:47Urząd Miejski w GdańskuPrezydent Miasta Gdańska
1/2018wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowynie dotyczy02-01-2018 12:5102-01-2018 12:51Urząd Miejski w Gdańsku*******
1/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie zieleniWŚ.II.6131.1.201902-01-2019 13:2902-01-2019 13:29Urząd Miejski w GdańskuNad Stawem 13 Sp. z o.o.
10/2012Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na:przebudowie instalacji 0700 - rozdzielanie gazów płynnych, obejmującej: - wykonanie fundamentu dla nowej kolumny C2 - przebudowę istniejącej konstrukcji wsporczej pod wymieniane aparaty - przebudowę wraz z rozbudową fundamentów pomp 0710-P3A/B - wykonanie dwóch nowych fundamentów 0710-F1 dla wymiennika ciepła 0710-E6 - wykonanie stanowiska rozdzielczego wody przeciwpożarowej wraz ze studnią rewizyjną - przebudowę przyłącza wody chłodniczej - przebudowę istniejących sieci wod. – kan. z budową nowych studni rewizyjnych - wykonanie instalacji elektrycznych związanych z projektowaną inwestycją na terenie działki numer 75/53 obręb 300 przy ul. Elbląskiej 135 w Gdańsku, Inwestor: GRUPA LOTOS S.A.WUAiOZ-I-6740.1638-2.2012.3-DF.19226915-01-2013 13:4315-01-2013 13:43Urząd Miejski w GdańskuPrezydent Miasta Gdańska
10/2013Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów.WŚ-I-6233.1.201323-01-2013 12:4723-01-2013 12:47Urząd Miejski w GdańskuECOMEDICA Marcin Wilkowski
10/2014Decyzja zezwalająca na usunięcie zieleniWŚ.II.6131.1.780.201307-01-2014 14:2607-01-2014 14:26Urząd Miejski w GdańskuPrezydent Miasta Gdańska
z 2470