Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 7300
z 730
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2010Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej i parkingów do kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa przy ulicy Konstytucji 3 Maja 45 w GrudziądzuGK.I.7624-1-43/1023-11-2010 10:5623-11-2010 12:03Urząd Miejski GrudziądzPrezydent Grudziądza
1/2012Decyzje środowiskoweGK-I.6220.27.2011.201213-01-2012 09:2413-01-2012 09:24Urząd Miejski GrudziądzSOLGRUD Sp. z o.o.
1/2013Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięce drzew przy ul. Powstańców 9 w GrudziądzuGK.II.7635 -112/1009-01-2013 09:4009-01-2013 09:40Urząd Miejski Grudziądz*******
1/2014Pomiary emisji zanieczyszczeń powietrzaGK-I.6224.1.201423-01-2014 10:4023-01-2014 10:40Urząd Miejski GrudziądzOPEC-INEKO Sp. z o.o.
1/2015Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Waryńskiego, Lipową, linią kolejową i terenami na wysokości ulicy Granicznej w GrudziądzuPP-II.6721.3.201312-01-2015 11:5012-01-2015 11:50Urząd Miejski GrudziądzPrezydent Grudziądza
1/2016Uzgodnienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Południową, Szosą Toruńską, Rataja, Drogą Mazowiecką, terenami zielonymi, ulicami Zachodnią i StrażackąPP-II.6721.2.201204-01-2016 14:0704-01-2016 14:07Urząd Miejski GrudziądzPrezydent Grudziądza
1/2017Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych - Usługi Asenizacyjne Karolina KocieniewskaGK-I.6233.1.27.201611-01-2017 10:0211-01-2017 10:02Urząd Miejski GrudziądzUsługi Asanizacyjne - Karolina Kocieniewska
1/2020Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów dla FHU SYN- DOM Katarzyna Ślusarczyk, z siedzibą w miejscowości Kłódka 29, 86- 318 RogóźnoŚRO-I.6233.1.9.201909-01-2020 09:3009-01-2020 09:30Urząd Miejski GrudziądzPrezydent Grudziądza
10/2011zatwierdzenie programu gospodarki odpadami GK.I7660-2-10/1005-01-2011 08:5605-01-2011 10:54Urząd Miejski GrudziądzPKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA,ODDZIAŁ-CENTRUM ADMINISTRACJI,Biuro Administracji w Bydgoszczy
10/2012Pomiary emisji zanieczyszczeń powietrzaGK-I.6224.1.201213-02-2012 08:2413-02-2012 08:24Urząd Miejski GrudziądzOPEC GRUDZIĄDZ SP. Z O. O.
z 730