Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3173
z 318
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2010decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Innowacyjność procesowa w „POM-EKO” Sp. z o.o. w Szczecinku poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń produkcyjnych”, na terenie działki ewidencyjnej nr 11/5 w obrębie 21 w Szczecinku, przy ul. Pilskiej 4-6, realizowanego przez Pomorski Ośrodek Maszynowy „POM-EKO” Sp. z o.o., ul. Pilska 4-6, 78-400 Szczecinek.PP.7624-132/27/1016-11-2010 10:4516-11-2010 09:46Urząd Miasta SzczecinekBurmistrz Miasta Szczecinek
1/2012Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewaOŚ.6131.1.201204-01-2012 10:5904-01-2012 10:59Urząd Miasta Szczecinek*******
1/2013Zezwolenie na usunięcie drzewOŚ.6131.242.201202-01-2013 09:1802-01-2013 09:18Urząd Miasta SzczecinekBurmistrz Miasta Szczecinek
1/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewOŚ.271.201308-01-2014 10:2508-01-2014 10:25Urząd Miasta Szczecinek*******
1/2015decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachPP.6220.1.14.201407-01-2015 14:0407-01-2015 14:04Urząd Miasta SzczecinekBurmistrz Miasta Szczecinek
1/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewOŚ.6131.1.201611-01-2016 13:3611-01-2016 13:36Urząd Miasta Szczecinek*******
1/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewOŚ.6131.2.201710-02-2017 09:1610-02-2017 09:16Urząd Miasta SzczecinekZON Powiatu Szczecineckiego
1/2018Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szczecińska IV" w SzczecinkuPP.6721.3..201705-01-2018 13:1705-01-2018 13:17Urząd Miasta SzczecinekUrząd Miasta Szczecinek Wydział Planowania Przestrzennego mgr Mariusz Krzuszcz, mgr Krzysztof Sosnowski
1/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewaOŚ.6131.304.201802-01-2019 11:3902-01-2019 11:39Urząd Miasta Szczecinek*******
10/2010Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecineknie dotyczy09-12-2010 15:4113-12-2010 07:17Urząd Miasta SzczecinekBurmistrz Miasta Szczecinek
z 318