Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 28047
z 2805
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2012Odmowa na usunięcie drzewa rosnącego na dz. nr 1569/1 obr. 218 przy ul. Małopolskiej 2 w Rzeszowie.SR.6131.367.2011.III02-01-2012 09:1702-01-2012 09:17Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
1/2013Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 978/4 obr. 210 w RzeszowieSR.6131.1086.2012.III03-01-2013 07:4203-01-2013 07:42Urząd Miasta Rzeszowa*******
1/2014Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej.SR.6220.11.2013.II07-01-2014 08:2807-01-2014 08:28Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa - reprezentowany przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa
1/2015Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew (3 szt.) na dz. nr 335/18 obręb 214 przy ul. Staroniwskie Wzgórza w Rzeszowie.SR-III.6131.1375.201412-03-2015 09:2812-03-2015 09:28Urząd Miasta Rzeszowa*******
1/2016Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew na dz. nr 1084/6 obr. 207 ul. Naruszewicza 18SR-III.6131.1387.201505-02-2016 07:3205-02-2016 07:32Urząd Miasta RzeszowaMPWiK
1/2017wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla P.H.U. AUTO EKSPERT Adam Kawalec, Al. gen. Wł. Sikorskiego 428, 35-304 RzeszówSR-VI.6221.18.201604-01-2017 14:5004-01-2017 14:50Urząd Miasta RzeszowaPrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "AUTO EKSPERT" Adam Kawalec
1/2018Udzielenie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew na dz. nr 1137/4 obr. 211 przy ul. Granicznej 4 w Rzeszowie. Umorzenie postepowania na usunięcie 4 szt. drzew na dz. nr 1137/4 obr. 211 przy ul. Granicznej 4 w Rzeszowie.SR-III.6131.272.201702-01-2018 15:3202-01-2018 15:32Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
1/2019Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.SR - II.6225.5.201807-01-2019 15:3007-01-2019 15:30Urząd Miasta RzeszowaMB Aerospace Rzeszów Sp. z o.o.
10/2010Pozwolenie wodnoprawne na przebudowę urządzenia wodnego - rowu przydrożnego biegnącego wzdłuż ul. św. Rocha w Rzeszowie, polegającą na przykryciu rowu przepustem o średnicy Ø500 mm i długości 10 m.SR.IV.6210/91/1019-11-2010 09:1124-11-2010 08:12Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa
10/2012Zezwolenie na usunięcie 5 szt. drzew rosnących na dz. 1213/5,7 obr. 213 przy ul. Krakowskiej 16 w Rzeszowie.SR.6131.600.2011.III03-01-2012 07:5203-01-2012 07:52Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa - reprezentowany przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa
z 2805