Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 10465
z 1047
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2010Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do urządzeń kanalizacyjnych wchodzących w skład sieci kanalizacyjnej administrowanej przez firmę: „EURO-EKO” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 MielecRŚ.VII.KM.626-56/1008-11-2010 13:3108-11-2010 14:08Urząd Marszałkowski Województwa PodkarpackiegoMarszałek Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
1/2012Decyzja w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku wynikającego z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) tj. nieterminowe przedłożenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za 2009r.OS-III.7245.10.136.2011.SP05-01-2012 13:1305-01-2012 13:13Urząd Marszałkowski Województwa PodkarpackiegoMarszałek Województwa Podkarpackiego
1/2013Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadamiOS-III.7243.116.2012.AM19-02-2013 11:3819-02-2013 11:38Urząd Marszałkowski Województwa PodkarpackiegoPROHANBUD Sp. z o. o. Uherce Mineralne 301, 38-623 Uherce Mineralne
1/2014Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w BorowejOS-III.7241.32.2013.KS06-03-2014 10:4506-03-2014 10:45Urząd Marszałkowski Województwa PodkarpackiegoGminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej
1/2015Decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego dla zakładu MCS Metal Cleaning Service Sp. z o.o. ul. Mościckiego 12, 37-450 Stalowa WolaOS-II.7322.206.2014.MK01-09-2015 12:3301-09-2015 12:33Urząd Marszałkowski Województwa PodkarpackiegoMarszalek Województwa Podkarpackiego
1/2016DecyzjaOS-II.7322.198.2015.PC23-02-2016 10:1123-02-2016 10:11Urząd Marszałkowski Województwa PodkarpackiegoMarszałek Województwa Podkarpackiego
1/2017Pozwolenie zintegrowaneOS-I.7222.38.16.2016.MD03-01-2017 12:5803-01-2017 12:58Urząd Marszałkowski Województwa PodkarpackiegoMarszałek Województwa Podkarpackiego
1/2018Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewówZKPK.OŚ.415/1/2018.PG13-02-2018 15:2313-02-2018 15:23Urząd Marszałkowski Województwa PodkarpackiegoPrezydent Miasta Krosna
1/2019DecyzjaOS-III.7241.33.2018.AB07-01-2019 14:1307-01-2019 14:13Urząd Marszałkowski Województwa PodkarpackiegoMarszałek Województwa Podkarpackiego
1/2020Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewówOS-I.7123.1.393.2019.ŁL02-01-2020 14:1402-01-2020 14:14Urząd Marszałkowski Województwa PodkarpackiegoMiejski Zespół Żłobków
z 1047