Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1443
z 145
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2011Decyzja o zmianie w części dot. lokalizacji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowejPR7624-1-6/07/201005-01-2011 11:4505-01-2011 11:18Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejUrząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
1/2012Decyzja o pozwoleniu na wycięcie 6 drzew na działce nr 218/5 w Złejwsi MałejRL.6131.196.201128-08-2012 14:4228-08-2012 14:42Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejUrząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
1/2014Opracowanie ekofizjograficzne dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w zachodniej i centralnej części miejscowości Gutowo, gmina Zławieś WielkaPR 7321-8/201012-03-2014 01:1512-03-2014 01:15Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
1/2015Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Gutowo27-02-2015 09:3127-02-2015 09:31Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
1/2016Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 498 położonej w miejscowości Czarnowo - gmina Zławieś Wielka21-04-2016 13:0621-04-2016 13:06Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
1/2017Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 207/36 oraz części działki 206/1 położonych w miejscowości Stary Toruń – gmina Zławieś Wielka28-03-2017 15:3728-03-2017 15:37Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejREGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY
1/2018Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wschodniej części miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka26-06-2018 09:4526-06-2018 09:45Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
1/2019Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w południowo-wschodniej części miejscowości Zławieś Mała - gmina Zławieś Wielka.28-02-2019 11:2828-02-2019 11:28Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
10/2011Wniosek o wycinkę drzew na działce nr 18/1 w Zaroślu Cienkim RL 6114-195/201010-01-2011 12:2510-01-2011 11:45Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejUrząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
10/2012Decyzja o pozwoleniu na wycięcie drzew na działkach nr 532/1 w Siemoniu, nr 118 w Skłudzewie, nr 103 w Gierkowie, nr 75/1 w CichoradzuRL.6131.308.201128-08-2012 12:2128-08-2012 12:21Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejUrząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
z 145