Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 360
z 36
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa małej elektrowni wodnej na działkach ewidencyjnych nr 1393, 1385, 1387/2, 3236/4 i 1621, położonych obrębie ewidencyjnym Lipinki, w miejscowości Borowy Młyn, gm. Warlubie" Karta informacyjna przedsięwzięcia, wyrys z mapy ewidencyjnej, wypis z rejestru gruntów, pełnomocnictwo.6220.1.201109-03-2011 12:1509-03-2011 11:22Urząd Gminy w Warlubiu*******
1/2012Opinia w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech wolnostojących elektrowni wiatrowych każda o mocy do 600 kW wraz z infrastrukturą drogową, łukami, placami manewrowym, zatokami postojowymi i innymi obiektami infrastruktury technicznej na działkach nr 1 i 3 – obręb Bzowo, położonych w miejscowości Bzowo, gm. Warlubie”.NNZ-4205-1/7/1219-01-2012 15:0019-01-2012 15:00Urząd Gminy w WarlubiuPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu
1/2013Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 MW na działce ewidencyjnej nr 5/19 położonej w obrębie ewidencyjnym Płochocin, jednostce ewidencyjnej Warlubie w miejscowości Płochocin, gm. Warlubie”WOO.4240.735.2012.AG.208-01-2013 13:4308-01-2013 13:43Urząd Gminy w WarlubiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
1/2014Pismo informujące o podtrzymaniu opinii z dnia 16.05.2013r., znak: N.NZ-4202-16/95/13 i nie zgłoszeniu warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Przebudowa obiektów kubaturowych dla wytworzenia przestrzeni dla rafinerii olejów, tłuszczów, chłodni z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 187/1 i 187/3, położonych w miejscowości Warlubie, w obrębie ewidencyjnym Warlubie, jednostce ewidencyjnej Warlubie, gm. Warlubie”.N.NZ-4202-1/3/1422-01-2014 09:5022-01-2014 09:50Urząd Gminy w WarlubiuPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu
1/2015Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej na działce nr 103/7 położonej w miejscowości Warlubie, w obrębie ewidencyjnym Warlubie, jednostce ewidencyjnej Warlubie, gm. Warlubie”.6220.2.201403-02-2015 11:2803-02-2015 11:28Urząd Gminy w WarlubiuWójt Gminy Warlubie
1/2016Pismo o braku przedmiotowości w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa gminnej przychodni zdrowia w Warlubiu na działce nr 131/2 w miejscowości Warlubie, obręb ew. Warlubie, jednostka ewidencyjna Warlubie"WOO.4240.871.2015.DM14-01-2016 09:2414-01-2016 09:24Urząd Gminy w WarlubiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
1/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na wniosek z dnia 11.01.2017 r.Magdaleny Kostrzewskiej ul. Zbożowa 15/47, 87-100 Toruń na wykonanie przedsięwzięcia pn:. „Zabudowa zamieszkania zbiorowego (pensjonat)oraz budynku warsztatowo-usługowego (warsztaty pisarskie, szkolenia)”IGOŚ.II.6220.1.201712-01-2017 08:2812-01-2017 08:28Urząd Gminy w Warlubiuwnioskodawca
1/2018Wezwanie do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 Łeba-Lębork-Sierakowice-Pu zdrowo-Kościerzyna-Warlubie na odcinku od km 161+294 do km 172+645, łączna długość 11,351 km”WOO.4220.8.2018.JO122-03-2018 08:2322-03-2018 08:23Urząd Gminy w WarlubiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
1/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn:„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 21 w miejscowości Bąkowo gmina Warlubie”IGOŚ.II.6220.2.201906-03-2019 08:3706-03-2019 08:37Urząd Gminy w WarlubiuPVE 5 Sp. z o.o.,PVE 5 Sp. z o.o.
10/2011Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu, znak: N.NZ - 4202-9/134/11 z dn. 21.06.2011r. o braku konieczności przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego i wiaty na budynek produkcyjno – składowy do produkcji brykietu i peletu ze słomy na działce ewidencyjnej nr 10/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorsk, w miejscowości Komorsk, gm. Warlubie”.nie dotyczy24-06-2011 15:0324-06-2011 13:07Urząd Gminy w WarlubiuPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu
z 36