Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1473
z 148
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2013wniosek o wydanie dec. o środ. uwarunkowaniach dla budowy drogi zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 2131 i 222 w obrębie miejscowości Sobolew,oraz działkach o nr ewid. 492, 493, 316/1, 316/2, 316/3, 316/5 w obrębie miejscowości KownacicaRŚ 6220.1.201223-04-2013 08:3623-04-2013 08:36Urząd Gminy w SobolewieWINDPROJEKT
1/2015wniosek o wydanie decyzji środowskowej dla "Budowy obory wraz z obiektami towarzyszacymi na działkach o nr ew. 96/1 i 96/2 w m. KownacicaRŚ6220.1.201520-01-2016 15:4120-01-2016 15:41Urząd Gminy w Sobolewie*******
1/2016decyzja środowskowa dla "Budowy obory wraz z obiektami towarzyszacymi na działkach o nr ew. 96/1 i 96/2 w m. KownacicaRŚ 6220.1.201520-01-2016 15:4120-01-2016 15:41Urząd Gminy w SobolewieWójt Gminy Sobolew
10/2011Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewOR.7635.4.201120-04-2012 06:0620-04-2012 06:06Urząd Gminy w SobolewieWójt Gminy Sobolew
10/2013postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego "Sante" - budowa zespołu hal produkcyjno - magazynowych na działkach 3186/3, 3183/16, 3183/18, 3180/5, 3180/3, 3188/2, 3186/2, 3190/2, 3237 w m. SobolewRŚ 6220.7.201214-05-2013 15:2414-05-2013 15:24Urząd Gminy w SobolewieWójt Gminy Sobolew
10/2014Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie 1 szt. drzew gatunku grab rosnących na nieruchomości o nr ew. 3033 w m. SobolewRŚ.6131.1A.201425-11-2014 13:4425-11-2014 13:44Urząd Gminy w Sobolewie*******
100/2011Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewOR.6131.50.201120-04-2012 10:1420-04-2012 10:14Urząd Gminy w SobolewieWójt Gminy Sobolew
100/2012Decyzja zezwalająca na usunięcie 5 szt. drzew gatunek: olcha na działce o nr ewid. 86 w m. Kownacica gm. SobolewOR.6131.36.201222-05-2012 09:4722-05-2012 09:47Urząd Gminy w SobolewieWójt Gminy Sobolew
100/2013zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew gat. wierzba z nieruchomości o nr ewid.291 w miejscowości SobolewRŚ.6131.15.201322-01-2014 09:2222-01-2014 09:22Urząd Gminy w SobolewieWójt Gminy Sobolew
100/2014WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE 2 SZT. DRZEW GAT. OLCHA ROSNĄCYCH NA NIER. O NR EW. 37 W M. PRZYŁĘKRŚ.6131.46.201420-01-2016 14:4520-01-2016 14:45Urząd Gminy w Sobolewie*******
z 148