Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2316
z 232
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego kasztanowca o obwodzie 308 cm rosnącego na działce numer 163/2 w Nowej Rudzie obręb Mochle przy drodze wojewódzkiej numer 244 Kamieniec-Bożenkowo. GKOŚiR5510/57/1022-12-2010 12:2822-12-2010 13:21Urząd Gminy w SicienkuZarząd Dróg Wojweódzkich w Bydgoszczy, Rejon w Żołędowie
1/2012wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu i wyposażeniu warsztatu mechaniczno-ślusarskiego, budowie bazy transportowej oraz budowie siedziby przedsiębiorstwa na działce nr ewid. 254/1 w miejscowości Dąbrówka Nowa, gmina Sicienko.GKOŚiR.6220.1.201205-03-2012 13:2705-03-2012 13:27Urząd Gminy w Sicienku*******
1/2013wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na części działki nr ewid. 48/4, obręb Wojnowo, gmina Sicienko.GKOŚiR.6220.1.201327-03-2013 14:1327-03-2013 14:13Urząd Gminy w SicienkuGmina Sicienko
1/2014Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachGKOŚiR.6220.23.2013/1417-01-2014 12:1917-01-2014 12:18Urząd Gminy w SicienkuWójt Gminy Sicienko
1/2015wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 klonu o średnicy 155 cm i 40 m2 zakrzaczeń klonu, bzu lilaka rosnących na działce nr 86 w Trzemiętowie oraz 300m2 zakrzaczeń brzozy i dzikiej śliwy rosnących na działce nr 67/2 w Trzemiętowie.GKOŚiR.6131.01.201519-02-2015 11:1619-02-2015 11:16Urząd Gminy w Sicienku*******
1/2017wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomościGKOŚiR.6131.9.2017.KM03-03-2017 14:0003-03-2017 14:00Urząd Gminy w SicienkuFundacja Potulicka
1/2018Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomościGKOŚiR.6131.100.2017/2018.KM16-02-2018 15:2616-02-2018 15:26Urząd Gminy w SicienkuWójt Gminy Sicienko
1/2019Postanowienie nie nakładające obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obory wolnostanowiskowej na 81,5 DJP na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 23 w miejscowości Wierzchucice (obręb Wierzchucinek), gmina Sicienko, powiat bydgoski”GKOŚiR.6220.16.2018.DK16-04-2019 11:5716-04-2019 11:57Urząd Gminy w SicienkuWójt Gminy Sicienko
10/2011Zezwolenie na wycinkę 26 sztuk wierzby o obwodach od 70 cm do 120 cm i 7 topoli o obwodzie do 130 cm rosnących na działce 91 i 93 w Samsiecznie. Wycinkę należy wykonać w okresie spoczynku wegetacyjnego do końca marca 2011 r. W miejsce wyciętych drzew do końca przyszłego roku ekwiwalentnie posadzić nowe. Zezwolenie nie podlega opłacie za usunięcie drzew gdyż składa je osoba fizyczna na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.GKOŚiR:7113/62/1017-01-2011 08:4017-01-2011 07:55Urząd Gminy w SicienkuWójt Gminy Sicienko
10/2012Zezwolenie na wycinkę 50 m2 zakrzaczeń śliwy tarniny i bzu czarnego rosnących na działce numer 86 w Nowej Rudzie.Wycinkę należy wykonać w terminie do końca 2013 roku z wyłączeniem okresu lęgowego od 15 marca do 15 sierpnia. Zezwolenie nie podlega opłacie gdyż składa je osoba fizyczna na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.GKOŚiR.6131.06.1229-02-2012 14:3929-02-2012 14:39Urząd Gminy w SicienkuWójt Gminy Sicienko
z 232