Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 148
z 15
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2016Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1000 kW na działce nr ewid. 111/1 obręb Rożniatowice, gm. DrużbiceROŚ.6220.1.201616-12-2016 12:4016-12-2016 12:40Urząd Gminy w Drużbicach*******
1/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego do chowu kur niosek (obsada do 192 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami i budowlami towarzyszącymi na działce o nr ewid. 368, obręb Głupice, gm. Drużbice.ROŚ.6220.8.2016/2017/201820-02-2018 16:0820-02-2018 16:08Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
10/2015Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi w miejscowości Zwierzyniec gm. Drużbice planowanej na działce nr ewid. 271/2 obręb Wadlew, działkach nr ewid. 426, 427, 412, 430/2, 430/1, 429, 428, 446/1, 446/2, 445, 444/1, 444/3, 443/1, 442/1, 441/1, 440/1, 439, 438, 437, 436, 435 obręb Zwierzyniec, działkach nr 82, 28 obręb Skrajne, gm. DrużbiceRGKF.6220.3.2015.322-08-2016 14:4422-08-2016 14:44Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
10/2016Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - chlewni dla loch i odchowu prosiat wraz z 4 silosami paszowymi o pojemności do 35m3 każdy, zbiornikiem na płynne oddchody zwierzęce o pojemności całkowitej do 1000m3 oraz zbiornikiem na ścieki socjalno - bytowe o pojemności do 25m3, na działkach nr ewid. 159 oraz 160 obręb Wdowin gm. Drużbice.ROŚ.6220.5.201616-12-2016 12:4516-12-2016 12:45Urząd Gminy w Drużbicach*******
10/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew znajdujących się na działkach nr ewid. 580 i 477 obręb Podstoła dm. Drużbice.ROŚ.6131.4.201725-05-2017 15:0225-05-2017 15:02Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
10/2018aneks nr 1 do raportu ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego wraz z infrastruktura techniczną planowanego na działce o nr ewid. 173/2 i 173/3 obręb Stefanów, gm. Drużbice.ROŚ.6220.4.2017/201809-08-2018 15:3209-08-2018 15:32Urząd Gminy w DrużbicachBiuro studiów i projektów STILUS
11/2015Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie farmy trzody chlewnej Bukowie Dolne, gm. Drużbice dz. nr 120, obręb Bukowie Dolne, gm. Drużbice.RGKF.6220.4.201522-08-2016 14:4722-08-2016 14:47Urząd Gminy w Drużbicach*******
11/2016Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego do chowu kur niosek (obsada 240 DJP) wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami i budowlami towarzyszącymi na działce o nr ewid. 1/32 obręb Teresin, gm. Drużbice.ROŚ.6220.6.201616-12-2016 14:4616-12-2016 14:46Urząd Gminy w Drużbicach*******
11/2017wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr ewid. 338 obręb Głupice gm. Drużbice.ROŚ.6131.6.201710-04-2017 15:1610-04-2017 15:16Urząd Gminy w DrużbicachPowiatowy Zarząd Dróg
11/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer BEL4405A wraz z wewnętrzną linią zasilającą, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 57, 58/1 obręb Gręboszów, gm. Drużbice.ROŚ.6220.2.201813-09-2018 14:4213-09-2018 14:42Urząd Gminy w DrużbicachUp-Telecom Sp. zo.o.
z 15