Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 523
z 53
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2011Prognoza oddziaływania na środowiskonie dotyczy25-03-2011 13:1502-08-2011 10:24Urząd Gminy w Dąbrowie BiskupiejWójt Gminy Dąbrowa Biskupia
1/2012Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 103/6 położonej w miejscowości Dąbrowa BiskupiaN.NZ-42-1-44/1116-04-2012 07:2816-04-2012 07:28Urząd Gminy w Dąbrowie BiskupiejPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu
1/2013Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegonie dotyczy11-02-2013 11:4411-02-2013 11:44Urząd Gminy w Dąbrowie BiskupiejPracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
1/2014Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego08-01-2014 08:3608-01-2014 08:36Urząd Gminy w Dąbrowie BiskupiejPracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
1/2015Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji w prognozie oddziaływania na środowisko dotyczących sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Długiej i Topolowej w m. Dąbrowa BiskupiaN.NZ-4-1-31/1507-10-2015 10:2007-10-2015 10:20Urząd Gminy w Dąbrowie BiskupiejPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu
1/2016Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 160/1 w miejscowości Dąbrowa Biskupia.WOO.411.167.2016.JR14-02-2017 14:3514-02-2017 14:35Urząd Gminy w Dąbrowie BiskupiejRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
1/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięciaKOM.6220.I.2017.JR03-04-2017 12:4503-04-2017 12:45Urząd Gminy w Dąbrowie BiskupiejWójt Gminy Dąbrowa Biskupia
1/2018Pismo do Agencji Ochrony Środowiska EKOS – Pełnomocnika Inwestora o ustosunkowania się do argumentów wyrażonych w protestach w związku z konfliktem społecznym, oraz w związku z opinią Marszałka Województwa Kujawsko – PomorskiegoKOM.6220.21.XI.2017/2018.JR09-05-2018 10:0309-05-2018 10:03Urząd Gminy w Dąbrowie BiskupiejWójt Gminy Dąbrowa Biskupia
1/2019Opinia RDOŚ o braku konieczności OOŚWOO.4220.587.2018.JM.303-01-2019 13:1203-01-2019 13:12Urząd Gminy w Dąbrowie BiskupiejRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
10/2011Uchwała Nr XII/85/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2011r w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 86 w Parchaniunie dotyczy05-12-2011 13:4305-12-2011 13:43Urząd Gminy w Dąbrowie BiskupiejRada Gminy Dąbrowa Biskupia
z 53