Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2631
z 264
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2010pismo do Powiatoweg Inspektora Sanitarnego w Myślenicachnie dotyczy06-12-2010 11:0906-12-2010 10:21Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
1/2011Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko „Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości WIŚNIOWA dla gm. WIŚNIOWA do przepustowości docelowej Qdśr = 2 x 400 m3/d ”nie dotyczy17-05-2011 09:4618-05-2011 12:27Urząd Gminy WiśniowaGmina Wiśniowa
1/2012pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w MyślenicachBRGK.6220.2.2011.KD27-03-2012 12:1727-03-2012 12:17Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
1/2012Wniosek o usunięcie drzew z gat. topola 1 szt., jesion wyniosły 3 szt. położonych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 988 Babica-Warzyce w miejsc. WiśniowaŚ.6131.1.201205-04-2012 08:4705-04-2012 08:47Urząd Gminy WiśniowaPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle
1/2014Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na realizacjęinwestycji pn.:„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 kW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych”BRGK.6220.1.2014.KD23-04-2014 12:3723-04-2014 12:37Urząd Gminy Wiśniowa
1/2015Wniosek o usunięcie drzew z gat. świerk pospolity, sosna zwyczajna oraz krzewów z gat. żywotnik wschodni z działki nr ewid.1220, położonej w miejscowości Wiśniowa.Ś.6131.1.201508-04-2015 07:2808-04-2015 07:28Urząd Gminy Wiśniowa*******
1/2016Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z gat. lipa drobnolistna, jesion wyniosły, czeremcha pospolita, wierzba biała z działek nr ewid. 717, 718, 116, 117/1, 117/2, 117/3, 118/1, 118/2, 119/2, 128, 195 położonych w miejscowości MarkuszowaŚ.6131.142.201507-01-2016 11:0907-01-2016 11:09Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
1/2017Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wiśniowa na cieku Szufnarówka”, gmina Wiśniowa, województwo podkarpackie w ramach wszczętego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Gminy Wiśniowa z dnia 21.10.2016r. oraz określenia zakresu raportuŚ.6220.13.201610-01-2017 07:4710-01-2017 07:47Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
1/2017Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na realizacjęinwestycji pn.:BRGK.6220.1.2017.KD02-03-2017 10:1302-03-2017 10:13Urząd Gminy WiśniowaGmina Wiśniowa,Pełnomocnik,Pełnomocnik
1/2018Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Budowa budynku obsługi stacji paliw, wiaty nad dystrybutorami paliwowymi, obiektu bezdotykowej myjni dwustanowiskowej, pylonu reklamowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”Ś.6220.7.201722-03-2018 14:4522-03-2018 14:45Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
z 264