Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 248
z 25
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2010Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew z gatunku: olsza – szt. 51, czeremcha zwyczajna – szt. 15, brzoza - szt. 107, topola osika – szt. 28, rosnących na terenie działki nr 263 w miejscowości Siemień Kolonia. Oś.7635/43/1019-11-2010 13:2919-11-2010 12:36Urząd Gminy Siemień*******
1/2012Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewRI.6131.31.201102-02-2012 07:3202-02-2012 07:32Urząd Gminy SiemieńStarosta Powiatowy w Parczewie
10/2010Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 27 szt. drzew przydrożnych, rosnących w pasie drogi gminnej ul. Leśna w Siemieniu 1. Mapka określająca usytuowanie drzew przydrożnych wnioskowanych do wycinki. 2. Dokumentacja fotograficzna. 3. Wypis z rejestru gruntu dla działki nr 63 w miejscowości Kolonia Siemień.Oś.7635/52/1013-12-2010 12:1413-12-2010 11:25Urząd Gminy SiemieńGmina Siemień
10/2012Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewOŚ.6131.1.201215-02-2012 08:3615-02-2012 08:36Urząd Gminy SiemieńWójt Gminy Siemień
11/2011Postanowienie opiniujące pozytywnie projekt zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących w pasie drogowym drogi gminnej Nr 103991 L ul. Kasztanowa w miejscowości SiemieńWST I.660.5.2011.MP01-02-2011 07:1901-02-2011 08:56Urząd Gminy SiemieńRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
11/2012Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa24-02-2012 13:4224-02-2012 13:42Urząd Gminy Siemień*******
12/2011Postanowienie uzgadniające pozytywnie projekt zezwolenia na usunięcie 27 drzew rosnących w pasie drogowym grogi gminnej Nr 103962 L ul. Leśna w miejscowosci Siemień, gmina SiemieńWST I.660.4.2011.MP01-02-2011 07:1101-02-2011 08:57Urząd Gminy SiemieńRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
12/2012Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewOŚ.6131.5.201224-02-2012 13:4224-02-2012 13:42Urząd Gminy SiemieńWójt Gminy Siemień
13/2011Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłatnie dotyczy01-02-2011 07:2501-02-2011 08:57Urząd Gminy SiemieńUrząd Gminy Siemień
13/2012Decyzja zezwalająca na zamknięcie składowiska odpadówROŚ.IV.6237.2.2012.EG14-03-2012 13:1314-03-2012 13:13Urząd Gminy SiemieńStarosta Powiatowy w Parczewie
z 25