Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 71
z 8
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2010Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa tartaku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 469/2, obręb Czasław, gmina Raciechowice”RGPiN-7627/6/201021-12-2010 09:4721-12-2010 08:51Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
1/2012Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla: Budowa kompostowni kontenerowej odpadów ulegających biodegradacji w ramach istniejącego punktu odzysku i zbierania odpadów na działce nr 246 obręb ZegartowiceRGPiN.6220.4.2011/201213-01-2012 10:2413-01-2012 10:24Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
1/2013Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRGPiN.6220.3.201311-04-2013 10:3511-04-2013 10:35Urząd Gminy RaciechowiceECOENERGY Sp. z o.o.
1/2014Decyzja o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaRGPiN.6220.1.201430-05-2014 13:2330-05-2014 13:23Urząd Gminy RaciechowiceMałopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
1/2015Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaRGPiN.6220.1.201510-02-2015 12:5510-02-2015 12:55Urząd Gminy RaciechowiceAdam Kuc AK. TECHNOLAK
1/2016Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: Budowa trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 200 kW i o powierzchni do 0,5 ha każda, na działce nr ewid. 619/3 w miejscowości RaciechowiceRGPIN.6220.1.201613-04-2016 13:3213-04-2016 13:32Urząd Gminy Raciechowice*******,*******,*******
1/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. Modernizacja FPH Zakład Masarski „Lenart” poprzez unowocześnienie urządzeń i parku maszynowego (wymiana poszczególnych urządzeń i maszyn), zlokalizowanego na działce o nr ewid. 540/6 obręb 0011 Raciechowice.RGPiN.6220.1.201724-02-2017 14:1624-02-2017 14:16Urząd Gminy RaciechowiceF.P.H. Zakład Masarski Cecylia Lenart, Adam Lenart, Mariusz Lenart spółka jawna,F.P.H. Zakład Masarski Cecylia Lenart, Adam Lenart, Mariusz Lenart spółka jawna
1/2018Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji w sprawie zmiany ważnej decyzji środowiskowej wydanej przez Wójta Gminy Raciechowice z dnia 18.04.2017 roku znak: RGPiN.6220.1.2017 dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Modernizacja FPH Zakład Masarski „Lenart” poprzez unowocześnienie urządzeń i parku maszynowego (wymiana poszczególnych urządzeń i maszyn), zlokalizowanego na działce o nr ewid. 540/6 obręb 0011 RaciechowiceRGPiN.6220.2.201705-02-2018 10:1305-02-2018 10:13Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
1/2019Postanowienie o wznowieniu postępowania w zakresie oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Udzielenie koncesji na eksploatację złoża piaskowca istebniańskiego „Poznachowice Górne”, realizowanego na działkach 549, 550, obręb Poznachowice GórneRGPiN.6220.1.201813-02-2019 10:0913-02-2019 10:09Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
10/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej K1962 Komorniki – Kawec - Żerosławice na potoku Krzyworzeka w miejscowości CzasławRGPiN.6220.5.201628-09-2016 13:5828-09-2016 13:58Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
z 8