Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 620
z 62
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2010postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - rozbudowa zakładu DEBON Sp. z o.o.762-1/9/201018-11-2010 08:5318-11-2010 07:55Urząd Gminy PępowoUrząd Gminy Pępowo
1/2012Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaWRG.6220.1.201204-04-2012 09:3604-04-2012 09:36Urząd Gminy PępowoENEA Operator Sp. z o.o.
1/2013Decyzja zezwalająca na wycięcie lipyWRG.6131.36.201207-01-2013 15:2807-01-2013 15:28Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
1/2014Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew z działki ew. nr 74 obręb GębiceWRG.6131.50.201309-01-2014 13:3309-01-2014 13:33Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
1/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 drzew z terenu działki ew. nr 139 obręb Czeluścin.WRG.6131.52.201420-01-2015 10:5320-01-2015 10:53Urząd Gminy Pępowo*******
1/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie rozdzielni 110 kV w istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV w istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ "Pępowo" zlokalizowanej na działce o nr ewid. 335/3 obreb Pępowo.WRG.6220.29.201505-01-2016 09:2005-01-2016 09:20Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
1/2017Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch zbiorników na gnojowicę na terenie działki ew. nr 13/2 obręb Pępowo.WRG.6730.3.201712-01-2017 09:0712-01-2017 09:07Urząd Gminy PępowoStadnina Koni "Pępowo"
1/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie hali poliestrów na działkach o nr ewid. 121/42 i 121/44 obręb Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński, województwo wielkopolskie”.WRG.6220.7.201703-01-2018 11:4203-01-2018 11:42Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
1/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną".WRG.6220.7.201816-01-2019 13:0416-01-2019 13:04Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
1/2020Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego - obory uwięziowej wraz z wyposażeniem technologicznym, obiektami towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o numerze ewidencyjnym 39, położonej w miejscowości Ludwinowo, obręb Ludwinowo, gmina Pępowo.WRG.6730.125.201924-01-2020 09:4324-01-2020 09:43Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
z 62