Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1807
z 181
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2014Decyzja o umorzeniu postępowaniaZP.6220.4.201323-05-2017 14:1323-05-2017 14:13Urząd Gminy NowosolnaWójt Gminy Nowosolna
1/2015wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. "Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych - studni nr 2 oraz przebudowę istniejącego urządzenia wodnego - studni nr 1 na terenie ujęcia wiejskiego w miejscowości Dobieszków, dz. nr 75/6 obręb 2 Borchówka, gm. Nowosolna"ZP.6220.1.201519-03-2015 11:3319-03-2015 11:33Urząd Gminy NowosolnaGmina Nowosolna
1/2016Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Prowadzeniu punktu skupu złomu i zbierania pojazdów na działce nr ew. 172 w miejscowości Natolin"ZP.6220.7.201524-02-2016 08:4924-02-2016 08:49Urząd Gminy Nowosolna*******
1/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Budowa parku magazynowo-logistycznego w miejscowości Natolin, gmina Nowosolna, na działkach ewidencyjnych nr: 15/10, 16/16, 17/3, 18/1, 19/4, 20/4, 21/4, 23/6, 23/7"ZP.6220.1.201609-03-2017 14:0809-03-2017 14:08Urząd Gminy NowosolnaWójt Gminy Nowosolna
10/2013Opinia SanitarnaPPIS-Ł-ZNS-441/13/1217-10-2014 11:5117-10-2014 11:51Urząd Gminy NowosolnaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
10/2014wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewRO.6131.2.201431-10-2014 14:0831-10-2014 14:08Urząd Gminy Nowosolna*******,*******,*******
10/2015Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2913E w Wiączyniu Dolnym" o długości 1316 m na działkach o numerach ewidencyjnych: 114, 39/3 i 39/4, w obrębie Wiączyń DolnyZP.6220.6.201527-10-2015 09:5227-10-2015 09:52Urząd Gminy NowosolnaWójt Gminy Nowosolna
10/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego - tuczarni <210 DJP wraz z zapleczem socjalnym, silosami na paszę oraz niezbędną infrastrukturą" na działce o numerze ewidencyjnym 170/4, w miejscowości Lipiny, gmina NowosolnaZP.6220.3.201321-10-2016 14:2721-10-2016 14:27Urząd Gminy NowosolnaWójt Gminy Nowosolna
10/2017decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt. drzew rosnących na działce nr ewid. 45 w miejscowości Wiączyń DolnyRO.6131.108.201425-07-2017 15:0525-07-2017 15:05Urząd Gminy NowosolnaWójt Gminy Nowosolna
100/2013decyzja zezwalająca na wycięcie drzewaRO.6131.46.201317-10-2014 11:4917-10-2014 11:49Urząd Gminy NowosolnaWójt Gminy Nowosolna
z 181