Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1174
z 118
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2011Wniosek o wydanie decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża Nowe Sady III" karta informacyjna przedsięwzięcia, kopie map ewidencyjnych, kopie wypisu skróconego z rejestru gruntów, zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy.ROŚ.6220.3.201108-12-2011 08:0108-12-2011 08:01Urząd Gminy FredropolPrzedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe Maria Lichota
1/2012Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.Wydobycie kruszywa ze złoża" Sierakośce dz. 103/11" w Sierakoscach.L.OŚ.7615-4/1031-01-2012 12:2331-01-2012 12:23Urząd Gminy FredropolUrząd Gminy w Fredropolu
1/2013Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących na działce nr ew 52 w miejscowości Sierakośce.Gl.6131.1.201312-02-2013 14:2912-02-2013 14:29Urząd Gminy Fredropol*******
1/2014Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr ew.138/1 w Fredropolu.Gl.6131.1.201414-03-2014 12:4014-03-2014 12:40Urząd Gminy FredropolWójt Gminy Fredropol
1/2015Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na działce nr ew.519/2 w Nowych Sadach.GL.6131.134.2.201423-01-2015 11:2523-01-2015 11:25Urząd Gminy FredropolWójt Gminy Fredropol
1/2016Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na działce nr ew.7 w miejscowości Sopotnik.GL.6131.114.2.201525-01-2016 12:1425-01-2016 12:14Urząd Gminy FredropolWójt Gminy Fredropol
1/2017Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn:"Przebudowa drogi gminnej Młodowice- Sierakośce na działkach nr ewid. 361,416, 317 w km 0+370-2+411 oraz przebudowa przepustów w km 0+370, km 0+895, km 1+190,km 1+910, km 2+190".ROŚ.6220.30.3.2016.201725-01-2017 07:1525-01-2017 07:15Urząd Gminy FredropolWójt Gminy Fredropol
1/2018Wydobycie kruszywa ze złoża "Nowe Sierakośce" na działkach nr 612/9, 612/10 i 355/1ROŚ.6220.2.201810-05-2018 08:1810-05-2018 08:18Urząd Gminy FredropolPrzedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "Wiar" Józef Martowicz
10/2011Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia " Przebudowa drogi powiatowej nr 2089R Arłamów- Makowa w km 10+595-20+994" ROŚ.6220.8.201116-11-2011 08:0116-11-2011 08:03Urząd Gminy FredropolUrząd Gminy w Fredropolu
10/2012Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na działce nr 212/3 w miejscowości Makowa.GL.6133.50.201206-06-2012 09:5106-06-2012 09:51Urząd Gminy FredropolUrząd Gminy w Fredropolu
z 118