Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 891
z 90
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewRLO.613.1.201605-09-2016 12:1705-09-2016 12:17Starostwo Powiatowe w PultuskuWójt Gminy Świercze
1/2017Wniosek Gminy Pokrzywnica o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewRLO.613.96.201604-01-2017 10:0304-01-2017 10:03Starostwo Powiatowe w PultuskuWójt Gminy Pokrzywnica
1/2018Wniosek Pani Katarzyny Kryszkiewicz o udzielenie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.RLO.6233.3.201823-02-2018 13:4723-02-2018 13:47Starostwo Powiatowe w Pultusku*******
1/2019Wniosek firmy MARZBYT Sp. z o.o. o zatwierdzenie robót geologicznychRLO.655.6.201802-01-2019 10:5802-01-2019 10:58Starostwo Powiatowe w PultuskuMARZBYT Sp. z o.o.
1/2020Wniosek o przedłużenie terminu rekultywacji wyrobiska na działkach nr 77/1, 77/2 obręb DzierżeninRLO.6522.26.201902-01-2020 14:5802-01-2020 14:58Starostwo Powiatowe w Pultusku*******
10/2016Decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie drzewRLO.613.5.201605-09-2016 14:1105-09-2016 14:11Starostwo Powiatowe w Pultuskuz up.Burmistrza Tomasz Sobiecki
10/2017Decyzja dla Osiedlowej Spółdzielni Mieszkaniowej udzielającej pozwolenia wodnoprawnegoRLO.6341.58.201604-01-2017 12:1104-01-2017 12:11Starostwo Powiatowe w Pultuskuz up.Burmistrza Tomasz Sobiecki
10/2018Postanowienie zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwoleniaRLO.613.4.201813-03-2018 10:4813-03-2018 10:48Starostwo Powiatowe w Pultuskuz Up.Starosty Głowny Specjalista Joanna Piecychna
10/2019Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznychRLO.6530.2.201802-01-2019 13:3902-01-2019 13:39Starostwo Powiatowe w Pultuskuz Up.Starosty Głowny Specjalista Joanna Piecychna
100/2016Decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie drzewRLO.613.16.201613-09-2016 09:1313-09-2016 09:13Starostwo Powiatowe w Pultuskuz up.Burmistrza Tomasz Sobiecki
z 90