Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3540
z 354
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2011wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowęAB.6740.1.944.2011.ZK12-01-2012 10:2712-01-2012 10:27Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
1/2013Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie, oczyszczonych w oczyszczalni o RLM poniżej 2000, ścieków bytowych do ziemi, poprzez drenaż rozsączający.RS-V.6341.161.201218-01-2013 10:1218-01-2013 10:12Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
1/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadówRS-V.6233.19.201303-04-2014 08:2003-04-2014 08:20Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
1/2015Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie odpadów w Rusocinach 32, gm. GrabicaRS-V.6220.1.201502-04-2015 13:1002-04-2015 13:10Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
1/2016Zezwolenie na transport odpadów oraz wygaszenie, w części dotyczącej transportu odpadów, dwóch decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego: 1) z dnia 12 września 2007r., znak: RZ.V.7626-25/07, zmienionej decyzją z dnia 21 stycznia 2011r., znak: RS.V.7626-25/07/11, 2) z dnia 21 stycznia 2011r., znak: RS.V.7626-3/11.RS-V.6233.31.2015.JM13-01-2016 09:3013-01-2016 09:30Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
1/2017Decyzja zezwalająca na usunięcia drzew z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Gorzkowice przy ul Rynek na działce nr ewid. 401, obręb Gorzkowice.RS.613.1.177.2016.GO04-01-2017 13:5404-01-2017 13:54Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
1/2018Pozwolenie wodnoprawne w sprawie ustalenia linii rzeki Młybówki-Wolbórki na dz. nr ewid. 183/1, obr. 1, miasto Wolbórz, stanowiącą granicę pomiędzy działkami koryta rzecznego o nr ewid. 183/8 i 49/2 obr. 1 a następującymi działkami przyległymi do koryta rzeki oznaczonymi numerami ewidencyjnymi: przy lewym brzegu- dz. nr 183/7 i 49/1 obr. 1 m. Wolbórz oraz przy prawym brzegu- dz. nr ewid. 183/9 obr. 1 m. Wolbórz.RS.6330.7.2017.JK/203-01-2018 08:4203-01-2018 08:42Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
1/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz.nr ewid.277,obr.0017-Marianek,gm.GorzkowiceRS.613.1.169.2018.GO04-01-2019 12:0404-01-2019 12:04Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimUrząd Gminy Gorzkowice
10/2012decyzja uchylającaRS-I.6131.2.201202-03-2012 09:0002-03-2012 09:00Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
10/2013Decyzja w sprawie zmiany decyzji Starosty Piotrkowskiego z dnia 21 września 2006 roku, znak: RS.V.7626-41/06, zmienionej decyzją z dnia 27 grudnia 2012r., znak: RS-V.6233.37.2012, w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie transportu odpadówRS-V.6233.2.201303-04-2014 10:5003-04-2014 10:50Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
z 354