Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5127
z 513
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2010pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie ścieków do cieku Fiszerka oraz na wykonanie urzadzeń wodnych - 2-ch wylotów ścieków, w ramach przebudowy drogi powiatowej -ul. Dworcowej w PopoielowieOŚ.BSz-6223-48/1015-11-2010 10:5115-11-2010 09:58Starostwo Powiatowe w OpoluStarosta Opolski
1/2012pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego oraz na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb odwodnienia dworca autobusowego w NiemodlinieOŚ.6341.77.2011.BS17-01-2012 13:1117-01-2012 13:11Starostwo Powiatowe w OpoluStarosta Opolski
1/2013Zezwolenie na usunięcie drzew i/lub krzewówOŚ.613.168.2012.ET03-01-2013 10:1903-01-2013 10:19Starostwo Powiatowe w OpoluStarosta Opolski
1/2014zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne – stacji bazowej telefonii komórkowej BT 20577 Opole Elektrownia , 46-021 Brzezie, dz. nr 1770/137OŚ.6221.85.2013.KAH02-01-2014 13:1602-01-2014 13:16Starostwo Powiatowe w OpoluPOLKOMTEL S.A.
1/2015Zezwolenie na usunięcie drzew i/lub krzewówOŚ.613.273.2014.ET22-09-2015 14:3422-09-2015 14:34Starostwo Powiatowe w OpoluStarosta Opolski
1/2016Zezwolenie na usunięcie drzew i/lub krzewówOŚ.613.254.2015.ET05-01-2016 07:4905-01-2016 07:49Starostwo Powiatowe w OpoluStarosta Opolski
1/2018Zezwolenie na usunięcie drzew i/lub krzewówOŚ.613.184.2017.EP03-01-2018 11:2803-01-2018 11:28Starostwo Powiatowe w OpoluStarosta Opolski
1/2019zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne – stacji bazowej telefonii komórkowej OPO2510 A TUŁOWICE ul.Porcelitowa 4, 49-100 TułowiceOŚ.6221.1.2019.KAH02-01-2019 14:2302-01-2019 14:23Starostwo Powiatowe w OpoluP4 Sp. z o.o.
1/2020zmiana koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Kosorowice VI"BOŚ.6522.3.2019.UKK22-01-2020 10:5922-01-2020 10:59Starostwo Powiatowe w Opolu
10/2010pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi krajowej 46 w Ozimku, istniejącym wylotem do rowu przydrożnegoOŚ.BSz-6223-64/1022-11-2010 13:2322-11-2010 12:24Starostwo Powiatowe w OpoluStarosta Opolski
z 513