Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2350
z 235
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2010Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 13063/45 położonej w miejscowości Nowy Targ.OŚ.III.WKo.6133/98/201003-12-2010 12:2107-12-2010 09:57Starostwo Powiatowe w Nowym TarguStarosta Nowotarski
1/2012Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów.OŚ.6233.15.2011.KSz03-01-2012 12:3703-01-2012 12:37Starostwo Powiatowe w Nowym TarguF.H.U. "EKOSORT" Józef Wójtowicz
1/2013wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych do ziemiOŚ.6341.1.3.2013.AS08-09-2015 14:3008-09-2015 14:30Starostwo Powiatowe w Nowym TarguZarząd Dróg Wojewódzkich
1/2014Wniosek o pozwolenie na budowę + zawiadomienie o wszczęciu postępowania + decyzja o pozwoleniu na budowęBA.6740.491.2014.BB22-12-2015 08:5922-12-2015 08:59Starostwo Powiatowe w Nowym TarguNBM Technologie Mroczka i Wspólnicy Sp. J.
1/2015Koncesja na wydobywanie kopaliny ze złożaOŚ.6522.3.2015.MZ31-08-2015 15:4831-08-2015 15:48Starostwo Powiatowe w Nowym TarguStarosta Nowotarski OŚ
1/2016Wniosek o udzielenie pozwolenia na budowęBA.6740.1.1264.IPK15-01-2016 10:5915-01-2016 10:59Starostwo Powiatowe w Nowym Targu*******
1/2017Wniosek o udzielenie pozwolenia na budowęBA.6740.1.1341.2016.IPK04-01-2017 12:4004-01-2017 12:40Starostwo Powiatowe w Nowym TarguWójt Gminy Nowy Targ
1/2018Wniosek o udzielenie pozwolenia na budowęBA.6740.1.1316.2017.EJ27-03-2018 14:4527-03-2018 14:45Starostwo Powiatowe w Nowym TarguWójt Gminy Nowy Targ
10/2010Zmiana decyzji Starosty Nowotarskiego znak: BA-73510/378-NT/05 z dnia 02.12.2005r. o pozwoleniu na rozbudowę oczyszczalni ścieków w obecnych jej granicach na dz. ewid. nr 15685/4 położonej przy ul. Polnej w miejscowości Nowy Targ, w zakresie: - zmiany lokalizacji komory fermentacyjnej, - zmiany trasy przewodów osadowych pomiędzy ob. 19 i 20 oraz ob. 19 i 21, - zmiany trasy biogazu odprowadzanego z ob. 19 do ob. 21.BA-7351-0/1019-NT/1030-12-2010 10:1631-12-2010 10:32Starostwo Powiatowe w Nowym TarguStarosta Nowotarski
10/2012Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.OŚ.6341.1.189.2011.AS05-01-2012 10:1105-01-2012 10:11Starostwo Powiatowe w Nowym TarguJózef Krzeptowski-Jasinek
z 235