Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4523
z 453
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne o kodach: 17 01 01, 17 01 02 i 20 02 02 na składowisku odpadów w Gozdnicy ROŚiB.III-7628-G/1-2/1003-12-2012 13:0703-12-2012 13:07Starostwo Powiatowe w ŻaganiuZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SP. Z O. O.
1/2012Zezwolenie na usunięcie świerka srebnego o obwodzie pnia 28 cm rosnącego na działce nr 826 przy ul. Robotniczej w miejscowości Szprotawa.ROŚiB.613.1.123.201110-02-2012 11:2510-02-2012 11:25Starostwo Powiatowe w ŻaganiuStarosta Żagański
1/2013Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowęROŚiB-B.6740.742.201211-01-2013 08:1211-01-2013 08:12Starostwo Powiatowe w ŻaganiuRELEASEPL Sp. z o.o.
1/2014Wniosek o w wydanie pozwolenia na przebudowę stacji paliw w Brzeźnicy przy ul. Zielonogórskiej na działce ewid. nr 780/8ROŚiB-B.6740.749.201322-01-2014 12:4322-01-2014 12:43Starostwo Powiatowe w ŻaganiuFirma Karol Jersak
1/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie na działce nr 1680/12 przy ul. Spółdzielczej 2 w miejscowości Żagań odpadów innych niż niebezpieczne o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39ROŚiB.6233.7.201523-03-2015 10:1323-03-2015 10:13Starostwo Powiatowe w ŻaganiuSZKWIR JOANNA, PPHU EkoASP
1/2016Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1073F polegająca na przebudowie mostu na rzece Brzeźniczanka w miejscowości Brzeźnica w ciągu drogi powiatowej nr 1073F w km 0+200 na działkach nr 841, 842/1, 837/3ROŚiB-B.6740.1.2.201509-02-2016 11:4909-02-2016 11:49Starostwo Powiatowe w ŻaganiuZarząd Powiatu Żagańskiego
1/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gat. Olcha czarna w ilości 202 szt. rosnących na na działce nr 10, obręb Gozdnica.ROŚiB.613.1.164.201619-01-2017 14:3619-01-2017 14:36Starostwo Powiatowe w ŻaganiuGmina Gozdnica o statusie miejskim
1/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gat. Topola kanadyjska w ilości 5 szt. o obwodach pni: 390 cm, 310 cm, 300 cm, 300cm, 290 cm mierzonych na wysokości 130 cm, rosnących na działce gminnej nr 205, obręb Niegosławice.ROŚiB.613.1.1.201823-02-2018 10:3823-02-2018 10:38Starostwo Powiatowe w ŻaganiuGmina Niegosławice
10/2011Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów rosnących na działce nr 59/2 w SiecieborzycachROŚiB.I-6133-147/1011-01-2011 15:1220-01-2011 08:42Starostwo Powiatowe w ŻaganiuStarosta Żagański
10/2012Zezwolenie na usunięcie dwóch olsz czarnych o obwodach pni: 220 cm i 238 cm rosnących na działce nr 486 w miejscowości Iłowa.ROŚiB.613.1.138.201113-02-2012 15:3813-02-2012 15:38Starostwo Powiatowe w ŻaganiuStarosta Żagański
z 453