Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 11823
z 1183
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2010Wydanie zezwolenia na czynności zakazane wobec gatunków objętych ochroną ścisłą - niszczenie roślin chronionych oraz siedlisk i stanowisk na trasie projektowanej autostrady A4 w województwie podkarpackim. Brak załącznikóRDOŚ-18-WPN-6631-2-151/10/rn26-11-2010 14:5026-11-2010 14:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieHydrobudowa Polska S.A.
1/2012Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa ocynkowni ogniowej o wydajności 25000 Mg/rok na działce nr ew. 2737/29 w Kozodrzy.WOOŚ.4242.16.18.2011.AK30-08-2012 11:5830-08-2012 11:58Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieWykonawca raportu: Zespół Usług Ekologicznych "EKO-POMIAR" P. Andrzej Kojder wraz z zespołem
1/2013Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wylesieniu fragmentu działki o nr ew. 2136 obręb Rudna Mała, gmina Głogów MałopolskiWOOŚ.422.13.2012.AH07-03-2013 11:1707-03-2013 11:17Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie*******
1/2014Ustalenie warunków realizacji robót dla zadania pn.: "Budowa zbiornika rekreacyjnego w m. Sieniawa"WPN.670.1.39.2013.JSz03-01-2014 15:0503-01-2014 15:05Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
1/2015Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Dolesienie dz. 201/4 i 2012/5 w m. Łętownia"WOOŚ.4242.13.6.2014.AT18-03-2015 09:0818-03-2015 09:08Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieBiuro Ochrony Środowiska, P. Łucja Sochacka, P. Stanisław Bańcarz
1/2016Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Pilzno-Południe.WOOŚ.4203.22.2015.AH30-08-2016 10:2730-08-2016 10:27Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowiePolskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddział w Sanoku
1/2017Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w PaszczynieWOOŚ.4242.2.4.2016.AD18-07-2017 11:2918-07-2017 11:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie*******
1/2018Decyzja zmieniająca ostateczną decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 czerwca 2017r., znak: WOOŚ.4207.22.3.2017.PW.14WOOŚ.4237.1.2017.PW08-02-2018 10:0308-02-2018 10:03Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
1/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną.WPN.6401.113.2018.AM.101-02-2019 11:5201-02-2019 11:52Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieBolesław Szybist
10/2010Zezwolenie na spreparowanie martwego myszołowa zwyczajnego znalezionego na terenie Nadleśnictwa Mielec.RDOŚ-18-WPN-6631-2-152/10/rn02-12-2010 14:3603-12-2010 11:42Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z 1183