Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 471
z 48
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2010Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany – zamienny i zmieniającej pozwolenie na budowę udzielone Autostradzie Wielkopolskiej II SA, ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań dla inwestycji: „Autostrada płatna A2 Świecko-Nowy Tomyśl, odcinek 5.5.1 od m. Jordanowo do m. Myszęcin od km 66+000 do km 75+500 w zakresie budowy SPO Jordanowo w km 68+400”.IB.II.JMud.7111-64/1015-11-2010 14:2115-11-2010 13:24Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
1/2012wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę IB-II.7840.235.2011.JMudIB-II.7840.235.2011.JMud20-02-2012 14:0620-02-2012 14:06Lubuski Urząd WojewódzkiAutostrada Wielkopolska II SA
1/20137820.18.2012.AAnt. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 od km 13+118,65 do km 14+812,63 wraz z przebudową kanalizacji deszczowej od km 14+812,63 do km 15+000,00” w m. Drzonków i Racula, gmina Zielona Góra, powiat zielonogórski, woj. lubuskie.IB-II.7820.12.AAnt22-02-2013 10:3622-02-2013 10:36Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
1/20147820.2.2014.AAnt wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ,,Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechów - Nowa Sól odc. III od km 299+350 do km 316+640IB-II.7820.2.2014.AAnt01-12-2015 12:2801-12-2015 12:28Lubuski Urząd WojewódzkiGDDKiA
1/20157840.340.2014.AAnt wniosek o pozwolenie na budowę -przystanek osobowy na linii kolejowej nr 273 Wrocław - Szczecin w ramach inwestycji ,,Uzbrojenie miejskich gruntów na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego"IB-II.7840.340.2014.AAnt17-02-2015 14:0917-02-2015 14:09Lubuski Urząd WojewódzkiMiasto Zielona Góra
1/2016Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej znak: IB-II.7820.12.2016.AAnt,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 132 od km 39+594 do km 42+605IB-II.7820.12.2016.AAnt30-12-2016 13:3230-12-2016 13:32Lubuski Urząd Wojewódzki*******
1/2017Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.18.2016.JMudIB-II.7820.18.2016.JMud05-04-2017 11:1105-04-2017 11:11Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
1/2018Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB- II.7820.23.2017.AAnt. zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-042 Zielona Góra, została wydana w dniu 09.02.2018 r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku km 80+750,28 ÷ 80+858,24,obejmująca rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu nad Kanałem Lipiec w miejscowości Wygnańczyce, w ramach zadania pn.:„Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 Sława-Wschowa w miejscowości Wygnańczyce”IB-II.7820.23.2017.AAnt09-02-2018 14:2409-02-2018 14:24Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
1/2019IB-II.7820.9.2018.AAnt Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.,,Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechów - Nowa Sól - odcinek II, km 286+043 - 299+350"IB-II.7820.9.201802-04-2019 11:3002-04-2019 11:30Lubuski Urząd WojewódzkiGeneralny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
10/2010Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB.II.JMud.7111-86/10 o podjęciu postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: „Autostrada płatna A2 Świecko-Nowy Tomyśl, odcinek 5.5.2 od m. Myszęcin do m. Trzciel w km 75+500÷ 92+533 w zakresie budowy SPO Trzciel w km 91+700”.nie dotyczy01-12-2010 14:3101-12-2010 13:33Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
z 48