Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 81
z 9
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2017Wniosek o zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków podlegających ochronie gatunkowej.WPN.6400.33.2015.MS28-02-2018 14:5128-02-2018 14:51Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego SlaskaCentrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
10/2015Informacja z zakresu wykorzystania zezwolenianie dotyczy26-02-2015 09:2426-02-2015 09:24Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego SlaskaCentrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
10/2017Wniosek o zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków podlegających ochronie gatunkowej.WPN.6400.28.2016.DC28-02-2018 14:5528-02-2018 14:55Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego SlaskaCentrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
11/2015Informacja z zakresu wykorzystania zezwolenianie dotyczy26-02-2015 09:2426-02-2015 09:24Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego SlaskaCentrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
11/2017Decyzja zezwalająca na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków podlegających ochronie gatunkowej.WPN.6400.28.2016.DC28-02-2018 14:5528-02-2018 14:55Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego SlaskaRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
12/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazomnie dotyczy26-02-2015 09:2526-02-2015 09:25Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego SlaskaCentrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
12/2017Informacja z zakresu wykorzystania zezwolenia.WPN.6400.28.2016.DC28-02-2018 14:5528-02-2018 14:55Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego SlaskaCentrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
13/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazomnie dotyczy26-02-2015 09:2626-02-2015 09:26Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego SlaskaCentrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
13/2017Sprawozdanie z zakresu wykorzystania zezwolenia.WPN.6400.28.2016.DC28-02-2018 14:5528-02-2018 14:55Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego SlaskaCentrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
14/2015Informacja z wykorzystania zezwoleń na czynności podlegające zakazomnie dotyczy26-02-2015 09:2726-02-2015 09:27Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego SlaskaCentrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
z 9