Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2819841
z 281985
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
52/2022Decyzja 476/22 odmawiająca i udzielająca zezwolenia na usunięcie drzewa na dz. ew. nr 34/2 obr. 05WOŚ.6131.78.202230-11-2022 14:3730-11-2022 14:37Urząd Miasta ZielonkaBurmistrz Miasta Zielonka
51/2022wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na dz. ew. nr 34/2 obr.05WOŚ.6131.78.202230-11-2022 14:3730-11-2022 14:37Urząd Miasta ZielonkaBurmistrz Wołomina
1625/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewWs-05.6131.2.245.2022.AG30-11-2022 14:3730-11-2022 14:37Urząd Miasta KrakowaWodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna
80/2022wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewówGKN.6131.1.60.202230-11-2022 14:3530-11-2022 14:35Urząd Miasta JarosławiaKancelaria Notarialna Elżbieta Goraj, Artur Mielniczek
101/2022decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew/krzewówGKN.6131.1.60.202230-11-2022 14:3530-11-2022 14:35Urząd Miasta JarosławiaKancelaria Notarialna Elżbieta Goraj, Artur Mielniczek
457/2022Zgłoszenie instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia mogącej negatywnie oddziaływać na środowi8sko, tj. instalacji do przetaczania i magazynowania paliw płynnych znajdującej się na terenie Stacji Paliw BP „Latkowo” RAP 82 zlokalizowanej w m. Latkowo 36A, gm. Inowrocław.OSR.6221.2.5.202230-11-2022 14:3430-11-2022 14:34Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu*******
1598/2022Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynnosci zabronionych w stosunku do chronionych gatunków porostów zlokalizowanych na 12 drzewach rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1535N.WOPN.6400.182.2022.OK30-11-2022 14:3330-11-2022 14:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieZarząd Dróg Powiatowych w Lidzbark Warmiński
2030/2022Decyzja, w której zezwolono na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków porostów zlokalizowanych na 9 drzewach oraz w której umorzono postępowanie na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków porostów zlokalizowanych na 2 drzewach rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1535N.WOPN.6400.182.2022.OK.130-11-2022 14:3330-11-2022 14:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
152/2021Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 958 klasy G - odcinek nr 11 od km 1+852,00 do km 1+940,00; od km 1+987,00 do km 2+057,00; od km 2+100,00 do km 2+884,00; od km 3+480,00 do km 3+830,00; od km 4+320,00 do km 4+720,00; od km 4+805,00 do km 4+885,00; od km 5+060,00 do km 5+310,00; od km 5+440,00 do km 5+998,00; od km 6+275,00 do km 9+713,00; od km 9+900,00 do km 9+972,00; od km 10+300,00 do km 10+718,00 (ode. ref. 080), gm. Kościelisko pow. tatrzański, gm. Czarny Duna-jec pow. nowotarski, woj. małopolskie, w ramach zadania "Rozbudowa DW958 Chabówka - Zakopane, zadanie 1"WI-VI.7820.1.7.202130-11-2022 14:2530-11-2022 14:25Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie*******
223/2022Decyzja Wojewody Małopolskiego Nr 35/2022 o zezwole-niu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 958 klasy G - odcinek nr 11 od km 1+852,00 do km 1+940,00; od km 1+987,00 do km 2+057,00; od km 2+100,00 do km 2+884,00; od km 3+480,00 do km 3+830,00; od km 4+320,00 do km 4+720,00; od km 4+805,00 do km 4+885,00; od km 5+060,00 do km 5+310,00; od km 5+440,00 do km 5+998,00; od km 6+275,00 do km 9+713,00; od km 9+900,00 do km 9+972,00; od km 10+300,00 do km 10+718,00 (ode. ref. 080), gm. Kościelisko pow. tatrzań-ski, gm. Czarny Dunajec pow. nowotarski, woj. małopol-skie, w ramach zadania "Rozbudowa DW958 Chabów-ka - Zakopane, zadanie 1"WI-VI.7820.1.7.202130-11-2022 14:2530-11-2022 14:25Małopolski Urząd Wojewódzki w KrakowieZ up. Wojewody Małopolskiego Z-ca Kierownika Oddziału Zezwoleń na Realizację Inwestycji Wydziału Infrastruktury
z 281985