Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2609387
z 260939
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
26/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachOŚ.6220.54.2020.JK25-01-2021 14:1302-10-2020 13:31Urząd Gminy TrzciankaJoskin Polska Sp. z o.o.
121/2020Opinia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko Nadleśnictwo o mocy wytwórczej do 15 MW realizowanej na działce o nr ew.: 10 obręb 0004 Drawsko Nadleśnictwo (woj. wielkopolskie, powiat czarnkowsko-trzcianecki, gmina Drawsko) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną , w tym z magazynem energii i stacją ładowania''.WOO-IV.4220.1337.2020.MM.425-01-2021 14:1125-01-2021 14:11Urząd Gminy w DrawskuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
16/2021Decyzja na wycinkę drzew/ krzewówOŚGO-Z.6131.1.83.2020.JC25-01-2021 14:1025-01-2021 14:10Urząd Miejski w Mielcu*******
26/2021Decyzja - Zezwolenie na zniszczenie, usuniecie lub uszkodzenie dwóch gniazd sroki (Pica pica)OP-I.6401.7.2021.GZ25-01-2021 14:0725-01-2021 14:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
25/2021Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zniszczenie, usuniecie lub uszkodzenie dwóch gniazd sroki (Pica pica)OP-I.6401.7.2021.GZ25-01-2021 14:0725-01-2021 14:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieMiędzynarodowy Transport Drogowy i Spedycja „OLMA” Elżbieta Mastalerz, Marek Mastalerz Spółka jawna
28/2021Zezwolenie na chów, przetrzymywanie i posiadanie okazów ptaków(...)OP-I.6401.8.2021.GZ25-01-2021 14:0725-01-2021 14:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
27/2021Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na chów, przetrzymywanie i posiadanie okazów ptaków należących do gatunków: szczygieł zwyczajny (Carduelis carduelis), gil (Pyrrhula pyrrhula), czyż zwyczajny (Spinus spinus), grubodziób (Coccothraustes coccothraustes), kulczyk zwyczajny (Serinus serinus), czeczotka (Acanthis flammea), dzwoniec zwyczajny (Chloris chloris) oraz makolągwa zwyczajna (Linaria cannabina) oraz ich transport na terenie województwa małopolskiego, a także zbywanie, oferowanie do sprzedaży, wymianę lub darowiznęOP-I.6401.8.2021.GZ25-01-2021 14:0725-01-2021 14:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
30/2021Decyzja - Zezwolenie na zniszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych i odpoczynku, zniszczenie gniazd oraz umyślne uniemożliwianie dostępu do schronień ptakom z gatunku jerzyk (Apus apus) i nieustalonym gatunkom nietoperzy (Chiroptera sp.)OP-I.6401.9.2021.GZ25-01-2021 14:0725-01-2021 14:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
29/2021Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zniszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych i odpoczynku, zniszczenie gniazd oraz umyślne uniemożliwianie dostępu do schronień ptakom z gatunku jerzyk (Apus apus) i nieustalonym gatunkom nietoperzy (Chiroptera sp.)OP-I.6401.9.2021.GZ25-01-2021 14:0725-01-2021 14:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
32/2021Decyzja w sprawie zmiany decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30 grudnia 2020 r. znak: OP-I.6401.403.2020.GZ. powodowany usunięciem oczywistej omyłki Wnioskodawcy i uściśleniem nazewnictwa dla poszczególnych części prac w zakresie wdrażania projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry i WisłyOP-I.6401.11.2021.GZ25-01-2021 14:0725-01-2021 14:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
z 260939