Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2541200
z 254120
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
742/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynku przy ul. Różyckiego 10-10e w MysłowicachWPN.6401.270.2020.MS02-06-2020 15:3302-06-2020 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachWspólnota Mieszkaniowa w Mysłowicach przy ul. Różyckiego 10-10E
743/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynku przy ul. Obrońców Warszawy 7a w SosnowcuWPN.6401.273.2020.MS02-06-2020 15:3302-06-2020 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachŚląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Spółka z o.o. w Katowicach
744/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynku przy ul. Obrońców Warszawy 2 w SosnowcuWPN.6401.271.2020.MS02-06-2020 15:3302-06-2020 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachŚląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Spółka z o.o. w Katowicach
745/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynku przy ul. Obrońców Warszawy 7 w SosnowcuWPN.6401.272.2020.MS02-06-2020 15:3302-06-2020 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachŚląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Spółka z o.o. w Katowicach
746/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynku przy ul. Dąbrowskiego 29-31 w TychachWPN.6401.274.2020.TL02-06-2020 15:3302-06-2020 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachMiejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ROM IV w Tychach
684/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedliska i gniazda ptaków, w związku z wycinką drzewa przy ul. Szpaków/Będzińska w SosnowcuWPN.6401.243.2020.MS02-06-2020 15:3302-06-2020 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachGmina Sosnowiec
747/2020Decyzja zezwalająca Gminie Sosnowiec na zniszczenie gniazda i siedliska sroki (Pica pica) w związku z planowaną wycinką 1 szt. topoli mieszańca euroamerykańskiego o obwodzie pnia 174cm mierzonym na wysokości 130cm, rosnącej na nieruchomości nr ew. 1485, obręb 0009, przy ul. Szpaków/Będzińska w SosnowcuWPN.6401.243.2020.MS02-06-2020 15:3302-06-2020 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
690/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i gniazd ptaków, w związku z wycinką drzew rosnących na działce przy ul. Narutowicza i drzewa rosnącego na działce przy ul. 3 Maja/Staszica w SosnowcuWPN.6401.249.2020.MS02-06-2020 15:3302-06-2020 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachGmina Sosnowiec
748/2020Decyzja zezwalająca Gminie Sosnowiec na zniszczenie gniazd i siedlisk bogatki (Parus major), modraszki (Cyanistes caeruleus), mazurka (Passer montanus) i rudzika (Erithacus rubecula), w związku z planowaną wycinką następujących drzew: topola mieszaniec euroamerykański o obwodzie pnia 222 cm mierzonym na wysokości 130 cm, rosnąca na nieruchomości nr ew. 3570, obręb 0010, przy ul. Narutowicza w Sosnowcu; topola osika o obwodzie pni 95 cm mierzonym na wysokości 130 cm wraz z krzewami u podstawy jej pnia, rosnących na nieruchomości nr ew. 2570, obręb 0010, przy ul. Narutowicza w Sosnowcu; robinia akacjowa o obwodzie pnia 144 cm mierzonym na wysokości 130cm, rosnąca na nieruchomości nr ew. 3571, obręb 0010, przy ul. 3 Maja/Staszica w Sosnowcu.WPN.6401.249.2020.MS02-06-2020 15:3302-06-2020 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
632/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na odłów zapłodnionych samic krajowych gatunków gadów: zaskrońca zwyczajnego i jaszczurki zwinki, celem pozyskania zarodków do badań naukowychWPN.6401.227.2020.TL02-06-2020 15:3302-06-2020 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachUniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk Przyrodniczych
z 254120