Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2341516
z 234152
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
228/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kopaliny ze złoża węgla kamiennego "Byczyna" w Obszarze Górniczym Byczyna w JaworznieWOOŚ.420.13.2018.IŁ21-09-2018 15:3221-09-2018 15:32Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachTAURON Wydobycie S.A.
1577/2018Decyzja zezwalająca na umyślne chwytanie i chwilowe przetrzymywanie osobników następujących gatunków: minóg strumieniowy (Lampetra planeri), minóg ukraiński (Eudontomyzon mariae), koza (Cobitis taenia), głowacz białopłetwy (Cottus gobio), piskorz (Misgurnus fossilis), koza złotawa (Sabanejewia aurata)WPN.6401.471.2018.MS21-09-2018 15:3221-09-2018 15:32Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1569/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia wodnego i pobór wody podziemnej z triasowego poziomu wodonośnego studnią wierconą S1 zlokalizowaną na dz. nr 3495/2 obręb 10 Sosnowiec, woj. śląskie dla zaopatrzenia w wodę instalacji zaśnieżania stoku narciarskiego na terenie kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. 3 Maja 51 w Sosnowcu”WOOŚ.420.97.2018.JB21-09-2018 15:3121-09-2018 15:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
229/2018Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kopaliny ze złoża węgla kamiennego "Byczyna" w Obszarze Górniczym Byczyna w Jaworznie21-09-2018 15:3121-09-2018 15:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachGłówny Instytut Górnictwa
1573/2018Decyzja zezwalająca Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Ustroń, ul. 3 Maja 108, 43-450 Ustroń na pozyskanie, przetrzymywanie okazów gatunków, zbywanie, oferowanie do sprzedaży, wymianę, darowiznę i transport okazów oraz wywóz poza granicę państwa w odniesieniu do martwych fragmentów cisa pospolitego (Taxus baccata)WPN.6400.14.2018.MS21-09-2018 15:3121-09-2018 15:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1575/2018Decyzja zezwalająca Gminie Sosnowiec na zniszczenie gniazd i siedliska sroki zwyczajnej (Pica pica) w związku z planowaną wycinką 1 szt. klonu srebrzystego o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130cm: 239cm, oraz 1 szt. klonu zwyczajnego o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130cm: 193cm, rosnących na nieruchomości nr ew. 868, obręb 10 przy ul. Zuzanny w SosnowcuWPN.6401.479.2018.MS.121-09-2018 15:3121-09-2018 15:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1576/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na chwytanie i chwilowe przetrzymywanie osobników następujących gatunków: minóg strumieniowy , minóg ukraiński, koza, głowacz białopłetwy, piskorz, koza złotawa, występujących w rzece Pilicy, w związku z prowadzeniem wieloletniego monitoringu przez Katedrę Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu ŁódzkiegoWPN.6401.471.2018.MS21-09-2018 15:3121-09-2018 15:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachUniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców
1578/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na zniszczenie tamy zbudowanej przez bobra europejskiego na działce w miejscowości Kuźnica Masłońska, gm. ŁazyWPN.6401.476.2018.MS21-09-2018 15:3121-09-2018 15:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
1568/2018Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia wodnego i pobór wody podziemnej z triasowego poziomu wodonośnego studnią wierconą S1 zlokalizowaną na dz. nr 3495/2 obręb 10 Sosnowiec, woj. śląskie dla zaopatrzenia w wodę instalacji zaśnieżania stoku narciarskiego na terenie kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. 3 Maja 51 w Sosnowcu”WOOŚ.420.97.2018.JB21-09-2018 15:3121-09-2018 15:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1570/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Zadanie projektowe nr 2 - rejon ul. Wiśniowej, Słomianka, Morelowej w Tarnowskich GórachWOOŚ.420.119.2018.JB21-09-2018 15:3121-09-2018 15:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachGmina Tarnowskie Góry
z 234152