Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2401277
z 240128
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
308/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewORL-I.613.65.201821-03-2019 13:1521-03-2019 13:15Starostwo Powiatowe w Nowym SączuBurmistrz Starego Sącza
177/2019(MAZ) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówMAZ-OD-I.6131.367.201921-03-2019 13:1521-03-2019 13:15Urząd Miasta Lublin*******
17/2019Decyzja - dot. zezwolenia na usunięcie.WŚiL.613.0262.201821-03-2019 13:1421-03-2019 13:14Starostwo Powiatowe w BędzinieStarosta Będziński
107/2019Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n.: „Budowa fabryki separatorów do baterii litowo – jonowych SK hi – tech battery materials Poland, zlokalizowanej w mieście Dąbrowa Górnicza, w województwie śląskim”, przewidzianego do realizacji w Dąbrowie Górniczej; obręb Tucznawa, działki ewidencyjne: 13/9; 16/2; 16/1; 13/10; 1119; 1122; 1118/1; 13/16,WER.6220.52.2018.OL21-03-2019 13:1021-03-2019 13:10Urząd Miejski w Dąbrowie GórniczejYoon Group Sp. z o.o. ,Sp. k.
16/2019Decyzja - dot. zezwolenia na usunięcie.WŚiL.613.0261.201821-03-2019 13:0721-03-2019 13:07Starostwo Powiatowe w BędzinieStarosta Będziński
824/2019Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na kilkukrotne obniżanie tam bobrowych (10 szt.) w leśnictwie Kurowo oraz Myśliwiec, obręb Chruściel, gmina Płoskinia, obręb Kurowo Braniewskie, gmina Młynary.WSTE.6401.4.201921-03-2019 13:0721-03-2019 13:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieNadleśnictwo Zaporowo
403/2019Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa kurników o obsadzie 320 DJP na działce o nr ewid. 280 w Kocierzewie Południowymnie dotyczy21-03-2019 13:0721-03-2019 13:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziINW-EKO OUTSOURCING DORADZTWO ŚRODOWISKOWE Barbara Rogozińska
404/2019Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 18 jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej z elementami infrastruktury technicznej w Łodzi przy ul. Okólnej, obręb B-17nie dotyczy21-03-2019 13:0721-03-2019 13:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziATMO PROJEKT
405/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowienie dotyczy21-03-2019 13:0721-03-2019 13:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziUrząd Gminy Żarnów
543/2018Wniosek - dot. zezwolenia na usunięcie.WŚiL.613.0262.201821-03-2019 13:0621-03-2019 13:06Starostwo Powiatowe w BędzinieGmina Będzin
z 240128