Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2609369
z 260937
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
33/2020Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniachOŚ.6220.62.2020.JK25-01-2021 14:0125-01-2021 14:01Urząd Gminy Trzcianka*******
57/2021zezwolenie na zabicie bobrów europejskich, GTS CzerniejewoWST.6401.2.2021.MT25-01-2021 14:0125-01-2021 14:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
208/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachOŚ.6220.62.2020.JK25-01-2021 14:0125-01-2021 14:01Urząd Gminy TrzciankaBurmistrz Trzcianki
174/2021Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku zwierzęcia - bobra europejskiego, bytującego na działce w obrębie Marchewki, gmina Prostki.WSTŁ.6401.1.2021.KG25-01-2021 14:0025-01-2021 14:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie*******
175/2021Zgłoszenie zamiaru wykonania prac utrzymaniowych polegających na ręcznym wykoszeniu roślin z obu brzegów rzeki oraz ręcznym wykoszeniu porostów z dna rzeki Samianka (Saminiec) w km 0+000-2+700, położonej na terenie gminy Dąbrówno.WSTE.670.1.1.2021.BW25-01-2021 14:0025-01-2021 14:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztyniePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Nowym Mieście Lubawskim
2/2021Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów.ABS.6233.9.2020.PG25-01-2021 13:5825-01-2021 13:58Starostwo Powiatowe w KrośnieStarosta Krośnieński
16/2020Decyzja zmieniająca decyzję ostateczną Nr GRO.6131.3.4.2019.ROŚ z dnia 22 marca 2019 r., na mocy której Track Tec KolTram Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rondo ONZ 1 w Warszawie, nabyła prawo do usunięcia dwudziestu pięciu /25/ drzew z terenu nieruchomości złożonej z działek gruntu Nr: 402/112, 402/123, 402/124 i 402/125 z mapy 2, obręb Zawadzkie, stanowiącej własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, w części dotyczącej terminu wykonania nasadzeń zastępczych oraz minimalnego obwodu pnia sadzonek na wysokości 100 cm. Ustalony w decyzji termin usunięcia drzew: „do dnia 30 kwietnia 2020 r.” zastępuje się terminem: „do dnia 30 listopada 2020 r.”. Ustalony w decyzji obwód pnia na wysokości 100 cm: „minimum 20 cm” zastępuje się obwodem „minimum 16 cm”.OR.6131.3.7.2020.OR25-01-2021 13:5625-01-2021 13:56Urząd Miejski w ZawadzkiemBurmistrz Zawadzkiego
19/2020Wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie jednego /1/ drzewa z terenu nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 3062 z mapy 8, obręb Zawadzkie.OR.6131.3.9.2020.OR25-01-2021 13:5625-01-2021 13:56Urząd Miejski w ZawadzkiemProwincja Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich
21/2020Wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie jednego /1/ drzewa z terenu nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 3058/3 z mapy 9, obręb Zawadzkie.OR.6131.3.10.2020.OR25-01-2021 13:5625-01-2021 13:56Urząd Miejski w ZawadzkiemZakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o.
28/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie dwudziestu dwóch /22/ drzew z terenu nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 402/134 z mapy 2, obręb Zawadzkie.OR.6131.3.14.2020.OR25-01-2021 13:5625-01-2021 13:56Urząd Miejski w ZawadzkiemBurmistrz Zawadzkiego
z 260937