Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2622211
z 262222
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
406/2021Opinia sporządzona do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy dla terenu położonego przy ul. Piastowskiej i Grunwaldzkiej, przedłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WSTE.410.4.2021.BW05-03-2021 07:2405-03-2021 07:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
407/2021Opinia sporządzona do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza - rejon ul. 3 Maja, przedłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WSTE.410.5.2021.BW05-03-2021 07:2405-03-2021 07:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
169/2021DECYZJA zezwalająca na niszczenie trzech gniazd sierpówki Streptopelia decaocto wraz z siedliskami lęgowymi znajdującymi się na drzewach z gatunku robinia akacjowa Robinia pseudoacacia (działka 193/4 obręb Śródmieście, gmina Gorzów Wlkp.) oraz jednego gniazda sroki Pica pica wraz siedliskiem lęgowym znajdującym się na drzewie z gatunku topola kanadyjska Populus x canadensis (działka 193/4 obręb Śródmieście, gmina Gorzów Wlkp.) w związku realizacją przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z urządzeniami rozgrzewkowymi oraz niezbędnym zagospodarowaniem terenu w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja obiektu sportowego” w Gorzowie Wlkp.”.WPN-I.6401.54.2021.JK04-03-2021 17:2404-03-2021 17:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
182/2021WNIOSEK o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, niszczenie, usuwanie gniazd gatunków: sierpówka, sroka, w związku z realizacją inwestycji pn. Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z urządzeniami rozgrzewkowymi oraz niezbędnym zagospodarowaniem terenu w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja obiektu sportowego" w Gorzowie Wlkp.WPN-I.6401.54.2021.JK04-03-2021 17:2404-03-2021 17:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.*******
232/2021WNIOSEK o wydanie zezwolenia na umyślne płoszenie ptaków z gatunków szpak, słowik, kos, śpiewak, zaganiacz, trznadel, dzwoniec, świergotek łąkowy, mazurek, gąsiorek w związku z usunięciem drzew i krzewów rosnących na terenie działki o numerze ewidencyjnym 33/15 obręb 10 Kęszyca, gmina Międzyrzecz.WPN-I.6401.137.2021.JK04-03-2021 17:1804-03-2021 17:18Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.*******
233/2021WNIOSEK o wydanie zezwolenia na umyślne zabijanie osobników z gatunku czapla siwa, kormoran czarny, wydra w celu ograniczenia strat w rybostanie na obiekcie stawowym "Osiek" zlokalizowanym na działkach o numerach ewidencyjnych 48/3, 48/1 obręb Osiek, gmina Dobiegniew.WPN-I.6401.130.2021.JK04-03-2021 17:1804-03-2021 17:18Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.GOSPODARSTWO RYBARCKIE Janusz Margan
234/2021WNIOSEK o wydanie zezwolenia na przetrzymywanie i posiadanie okazów gatunków- wilka w związku ze spreparowaniem martwego osobnika odnalezionego na terenie Nadleśnictwa Wymiarki.WPN-I.6401.129.2021.JK04-03-2021 17:1804-03-2021 17:18Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Nadleśnictwo Wymiarki
235/2021WNIOSEK o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania; niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd w związku z koniecznością usunięcia dwóch drzew rosnących na terenie zakładu na działce ewidencyjnej o numerze 1055/2 w Gorzowie Wielkopolskim.WPN-I.6401.131.2021.JK04-03-2021 17:1804-03-2021 17:18Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.S.C. Johnson
236/2021WNIOSEK o wydanie zezwolenia na umyślne wprowadzanie do środowiska przyrodniczego sadzonek cisa na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec działka ewidencyjna o numerze 284 obręb Racław, gmina Bogdaniec oraz działka ewidencyjna o numerze 434 obręb Łupowo, gmina Bogdaniec w celu wzbogacenia bioróżnorodności oraz kontynuacji programu ochrony i restytucji cisa pospolitego.WPN-I.6400.9.2021.JK04-03-2021 17:1804-03-2021 17:18Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.NADLEŚNICTWO BOGDANIEC
293/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynku przy ul. Radoszowskiej 123 w RydułtowachWPN.6401.141.2021.MS104-03-2021 16:4304-03-2021 16:43Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachMiasto Rydułtowy
z 262222