Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2570014
z 257002
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
91/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu dz. nr 40/3 w m. Rabowice.WOS.6131.46.202018-09-2020 15:2118-09-2020 15:21Urząd Miasta i Gminy w SwarzędzuBurmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
90/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu dz. nr 40/3 w m. Rabowice.WOS.6131.46.202018-09-2020 15:2118-09-2020 15:21Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu*******
97/2020zgłoszenie zmiany danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczneRO.6221.16.2020.PJ18-09-2020 15:1818-09-2020 15:18Starostwo Powiatowe w KońskichP4 Sp. z o.o.
29/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa przetwórni jaj wraz z infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami i budowlami towarzyszącymi" na działkach nr ewid. 1/3, 1/4, 1/27, 1/28, 1/30, 1/32, 1/34, 1/35 obręb Teresin, gm. Drużbice.ROŚ.6220.3.202018-09-2020 15:1718-09-2020 15:17Urząd Gminy w DrużbicachEKO-INWEST Małgorzata Kaczmarek
32/2020Aneks do karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie przetwórni jaj wraz z infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami i budowlami towarzyszącymi planowanego na działkach nr ewid. 1/3, 1/4, 1/27, 1/28, 1/30, 1/32, 1/34, 1/35 obręb Teresin, gm. Drużbice.ROŚ.6220.3.202018-09-2020 15:1718-09-2020 15:17Urząd Gminy w DrużbicachEKO-INWEST Małgorzata Kaczmarek
551/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachSR-II.6220.44.202018-09-2020 15:1618-09-2020 15:16Urząd Miasta Rzeszowa*******
396/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachSR-II.6220.34.202018-09-2020 15:1618-09-2020 15:16Urząd Miasta RzeszowaSpółdzielnia Zodiak
552/2020Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoSR-II.6220.34.202018-09-2020 15:1618-09-2020 15:16Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa - reprezentowany przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa
1351/2020zgłoszenie WPN.670.298.2020.MŁWPN.670.298.2020.MŁ18-09-2020 15:1618-09-2020 15:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku*******
1352/2020zgłoszenie WPN.670.299.2020.MŁWPN.670.299.2020.MŁ18-09-2020 15:1618-09-2020 15:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku*******
z 257002