Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2401273
z 240128
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
16/2019Decyzja - dot. zezwolenia na usunięcie.WŚiL.613.0261.201821-03-2019 13:0721-03-2019 13:07Starostwo Powiatowe w BędzinieStarosta Będziński
824/2019Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na kilkukrotne obniżanie tam bobrowych (10 szt.) w leśnictwie Kurowo oraz Myśliwiec, obręb Chruściel, gmina Płoskinia, obręb Kurowo Braniewskie, gmina Młynary.WSTE.6401.4.201921-03-2019 13:0721-03-2019 13:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieNadleśnictwo Zaporowo
403/2019Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa kurników o obsadzie 320 DJP na działce o nr ewid. 280 w Kocierzewie Południowymnie dotyczy21-03-2019 13:0721-03-2019 13:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziINW-EKO OUTSOURCING DORADZTWO ŚRODOWISKOWE Barbara Rogozińska
404/2019Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 18 jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej z elementami infrastruktury technicznej w Łodzi przy ul. Okólnej, obręb B-17nie dotyczy21-03-2019 13:0721-03-2019 13:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziATMO PROJEKT
405/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowienie dotyczy21-03-2019 13:0721-03-2019 13:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziUrząd Gminy Żarnów
543/2018Wniosek - dot. zezwolenia na usunięcie.WŚiL.613.0262.201821-03-2019 13:0621-03-2019 13:06Starostwo Powiatowe w BędzinieGmina Będzin
15/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie 11 szt. drzew z dz.ew. nr 5835/1 i 5835/2 w miejscowości Mszana Dolna, obręb Śródmieście.IGK.6131.3.2019/ECz21-03-2019 13:0621-03-2019 13:06Urząd Miasta w Mszanie DolnejUrząd Miasta w Mszanie Dolnej
37/2018Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gat. brzoza brodawkowata usytuowanego na działce nr 103/4 w obrębie Morąg nr 3GR.6131.2.107.201821-03-2019 13:0521-03-2019 13:05Urząd Miejski w MorąguZarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Rejon Dróg w Elblągu
48/2018Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew gat. topola kanadyjska usytuowanych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 527 na działce nr 4/4 w obrębie Morąg nr 2 oraz 2 drzew gat. topola kanadyjska usytuowanych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 527 na działce nr 70 w obrębie BramkaGR.6131.2.134.201821-03-2019 13:0521-03-2019 13:05Urząd Miejski w MorąguZarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Rejon Dróg w Elblągu
26/2019Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew gat. lipa i 1 drzewa gat. grab usytuowanych na działce nr 223 w obrębie StrużynaGR.6131.2.75.201921-03-2019 13:0521-03-2019 13:05Urząd Miejski w MorąguParafia Rzymskokatolicka p. w. M. B. Miłosierdzia w Strużynie
z 240128