Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2609441
z 260945
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
58/2021WNIOSEK o wydanie zezwolenia na umyślne płoszenie czapli siwej i kormorana; odstrzał czapli siwej i kormorana w przypadku nieskuteczności płoszenia; odstrzał bobra w związku z powodowanymi szkodami w gospodarce rybackiej na terenie stawów hodowlanych wskazanych we wniosku położonych w obrębach: Kęszyca, Św. Wojciech, Wielowieś, Kursko, Gorzyca, Kuźnik.WPN-I.6401.60.2021.KS25-01-2021 15:0025-01-2021 15:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.GOSPODARSTWO RYBACKIE Sp. z o.o. Międzyrzecz
24/2021Wnioski o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąDZP-WG.6401.4.2021.AG25-01-2021 15:0025-01-2021 15:00Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska*******
212/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachOŚ.6220.72.2020.JK25-01-2021 14:5225-01-2021 14:52Urząd Gminy TrzciankaBurmistrz Trzcianki
43/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachOŚ.6220.72.2020.JK25-01-2021 14:5225-01-2021 14:52Urząd Gminy TrzciankaPVE 69 Sp. zo.o.
106/2021Raport z monitoringu siedlisk nieleśnych i chronionych gatunków roślin rok 2020 - Zakład Górniczy Kopalni Węgla Brunatnego BełchatówWOOŚ.401.2.2021.AZi25-01-2021 14:5125-01-2021 14:51Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi*******
1/2021Wniosek pełnomocnika PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych, tj. pod dnem rzeki Czerna Mała wzdłuż linii kolejowej nr 282 w km 72+243 do km 72+254 Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu NPW ERTMS.WR.RUZ.4210.260m.2020.MD25-01-2021 14:5125-01-2021 14:51Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskiePKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
25/2021Decyzje w sprawie wydania zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąDZP-WG.6401.4.2021.AG25-01-2021 14:4925-01-2021 14:49Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
105/2021Ocena trwałości zagospodarowania powierzchni przejść dla zwierząt oraz penetracji przez ludzi pod kątem zakładanej funkcjonalności obiektów zrealizowanych w ramach budowy drogi ekspresowej S8 węzeł Wieluń (Walichnowy) - węzeł Łódź Południe (Wrocław) (A1) / wyniki monitoringu prowadzonego w 2020r/WOOŚ.401.3.2021.AZi25-01-2021 14:4825-01-2021 14:48Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi*******
123/2020Decyzja środowiskowa o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko Nadleśnictwo o mocy do 15 MW realizowanej na działce o nr ew.: 10 obręb 0004 Drawsko Nadleśnictwo (woj. wielkopolskie, powiat czarnkowsko-trzcianecki, gmina Drawsko) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii i stacją ładowania''.GK-OŚ.6220.12.2020.KM25-01-2021 14:4825-01-2021 14:48Urząd Gminy w DrawskuWójt Gminy Drawsko
63/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZP.6220.1.25.2020.PR25-01-2021 14:4625-01-2021 14:46Urząd Miejski w KostrzynieZakład Komunalny
z 260945