Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2448663
z 244867
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
255/2019decyzjaOŚ.613.00091.201922-08-2019 17:1822-08-2019 17:18Starostwo Powiatowe w KołobrzeguStarosta Kołobrzeski
164/2019wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówOŚ.613.00091.201922-08-2019 17:1822-08-2019 17:18Starostwo Powiatowe w KołobrzeguPrezydent Miasta Kołobrzeg
216/2019Wniosek Gminy Pszczyna o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 drzew z działki 647/5 obręb Wisła Mała.RO-II.613.96.201922-08-2019 17:1722-08-2019 17:17Starostwo Powiatowe w PszczynieBurmistrz Pszczyny
539/2019wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewówDŚ-V.7170.168.2019.DS22-08-2019 17:1322-08-2019 17:13Urząd Marszałkowski Województwa LubelskiegoBiuro Miejskiego Architekta Zieleni
23/2019Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Uruchomienie punktu przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki o nr ewid. 216/6 obręb Brzoza”,w gminie Nowa Wieś Wielka.RGG-IV.6220.27.201822-08-2019 17:1122-08-2019 17:11Urząd Gminy Nowa Wieś WielkaWójt Gminy Nowa Wieś Wielka
977/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną tj. gołębia.WPN.6401.113.2019.KC22-08-2019 16:5822-08-2019 16:58Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieSpółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC
993/2019zezwolenie na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną tj. gołębiaWPN.6401.113.2019.KC22-08-2019 16:5822-08-2019 16:58Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
31/2019Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa dwóch naziemnych silosów paszowych typu KARMA wraz z płytą fundamentową i dwóch silosów przejazdowych jednokomorowych z utwardzeniem terenu oraz zakup maszyn i urządzeń rolniczych" realizowanego na działce nr 82 w obrębie miejscowości Mieczki Ziemaki gm. TroszynUG.6220.14.201922-08-2019 16:5122-08-2019 16:51Urząd Gminy w Troszynie*******
552/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Stacja paliw firmy BP Europa SE Oddział w Polsce” zlokalizowana na działkach nr ew. 1913/3 i 1913/4 w obrębie 207SR-II.6220.40.201922-08-2019 16:5022-08-2019 16:50Urząd Miasta RzeszowaBP Europa SE Spółka Europejska Oddział w Polsce
484/2019Wniosek o udzielenie zezwolenia na wycinkę 6 drzew dz.nr 1252 obr.214, dz. nr129/66, 129/65, 154/26 obr.214SR-III.6131.153.201922-08-2019 16:5022-08-2019 16:50Urząd Miasta RzeszowaMPEC - Rzeszów sp. z o. o.
z 244867