Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2427591
z 242760
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
33/2019Zgłoszenie zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji instalacji wytwarzającej PEMOŚR.6221.1.34.2019.NS17-06-2019 09:3717-06-2019 09:37Starostwo Powiatowe w Jeleniej GórzeT-Mobile Polska S.A.
29/2019Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 564/3 w obrębie Pisz 2, gmina Pisz”.ZPN.6220.1.7.2019.AK17-06-2019 09:3717-06-2019 09:37Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
22/2019Decyzja zezwalająca wycięcie drzew lub krzewówG.6131.13.201917-06-2019 09:3717-06-2019 09:37Urząd Gminy i Miasta w RychwaleBurmistrz Rychwała
21/2019Wniosek na wydanie decyzji zezwalającej wycięcie drzew lub krzewówG.6131.13.201917-06-2019 09:3717-06-2019 09:37Urząd Gminy i Miasta w Rychwale*******
721/2019zezwolenie na usunięcie drzew i krzewówOS-ZI.6131.466.2019.BK17-06-2019 09:3617-06-2019 09:36Urząd Miejski w Bielsku BiałejPrezydent Miasta Bielska-Białej
720/2019wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówOS-ZI.6131.466.2019.BK17-06-2019 09:3617-06-2019 09:36Urząd Miejski w Bielsku BiałejMiejski Zarząd Dróg
603/2019Wniosek o import Python sebae.DOP-WSK.4000.241.201917-06-2019 09:3617-06-2019 09:36Ministerstwo Środowiska*******
24/2019wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania i magazynem energii (z możliwością dzielenia inwestycji na etapy lub budowania w całości) na działkach o nr 4/4, 5/3, 53, 54/4 w obrębie Babrosty, nr 105/3 w obrębie Jagodne, nr 198/2 w obrębie Stare Guty, gmina Pisz”.ZPN.6220.1.8.2019.AK17-06-2019 09:3517-06-2019 09:35Urząd Miejski w PiszuNorth Petrol Sp. z o.o.
30/2019Postanawianie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania i magazynem energii (z możliwością dzielenia inwestycji na etapy lub budowania w całości) na działkach o nr 4/4, 5/3, 53, 54/4 w obrębie Babrosty, nr 105/3 w obrębie Jagodne, nr 198/2 w obrębie Stare Guty, gmina Pisz”.ZPN.6220.1.8.2019.AK17-06-2019 09:3517-06-2019 09:35Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
446/2019Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z lokalami usługowymi (z możliwością etapowania inwestycji), garażami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (drogi i sieci), po rozbiórce obecnego zainwestowania, w Gdańsku przy ul. Czarny Dwór na działkach nr 31/13, 35/1, fragmencie działki nr 31/14 oraz na fragmencie działki nr 31/12 i 33/3 (w zakresie zjazdu) obręb 018WUiA-IV.6730.33-4.2019.G.3084817-06-2019 09:3517-06-2019 09:35Urząd Miejski w GdańskuPrezydent Miasta Gdańska
z 242760