Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2623218
z 262322
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
47/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewaOŚ.6131.22.202108-03-2021 13:0108-03-2021 13:01Urząd Miasta Szczecinek*******
48/2021Zezwolenie na usunięcie drzewaOŚ.6131.22.202108-03-2021 13:0108-03-2021 13:01Urząd Miasta SzczecinekBurmistrz Miasta Szczecinek
375/2021Decyzja z dnia 13.11.2020 r., znak:WPN.6401.321.2020.ARe zezwalająca Gminie Miasto Piotrków Trybunalski na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd: sierpówki Streptopelia decaocto – 10 osobnikó w, kwiczoła Turdus pilaris - 4 osobniki oraz sroki Pica pica - 2 osobniki, a także niszczenie siedlisk, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych odpoczynku, migracji lub żerowania, w związku z koniecznością wycięcia 6 klonów srebrzystych Acer saccharinum rosnących w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie TrybunalskimWPN.6401.321.2020.ARe08-03-2021 13:0108-03-2021 13:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
376/2021wniosek o wydanie zezwolenia Gminie Miasto Piotrków Trybunalski na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd: sierpówki Streptopelia decaocto – 10 osobnikó w, kwiczoła Turdus pilaris - 4 osobniki oraz sroki Pica pica - 2 osobniki, a także niszczenie siedlisk, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych odpoczynku, migracji lub żerowania, w związku z koniecznością wycięcia 6 klonów srebrzystych Acer saccharinum rosnących w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie TrybunalskimWPN.6401.321.2020.ARe08-03-2021 13:0108-03-2021 13:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziUrząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
377/2021Decyzja z dnia 19.11.2020 r., znak:WPN.6401.322.2020.ARe zezwalająca PGW WP Nadzór Wodny Poddębice, na cykliczną rozbiórkę tam budowanych przez osobniki bobra europejskiego Castor fiber na wymienionych odcinkach rzek: - rz. Gnida w km 0+000 –17+071 gm. Łęczyca pow. łęczycki oraz gm. Parzęczew pow. zgierski; - rz. Pisia k. Pudłówka w km 0+000 – 25+591 gm. Poddębice, gm. Zadzim pow. poddębicki oraz gm. Szadek pow. zduńskowolski; - rz. Siódmera w km 0+000 – 8+420 gm. Poddębice oraz gm. Zadzim pow. poddębicki; - rz. Ciek Nr 9 w km 0+000 – 4+030 gm. Poddębice pow. poddębicki; - Kanał Drozdów „A” w km 0+000 – 15+710 gm. Wartkowice pow. poddębicki oraz gm. Świnice Warckie pow. łęczycki.WPN.6401.322.2020.ARe08-03-2021 13:0108-03-2021 13:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
378/2021wniosek o wydanie zezwolenia PGW WP Nadzór Wodny Poddębice, na cykliczną rozbiórkę tam budowanych przez osobniki bobra europejskiego Castor fiber na wymienionych odcinkach rzek: - rz. Gnida w km 0+000 –17+071 gm. Łęczyca pow. łęczycki oraz gm. Parzęczew pow. zgierski; - rz. Pisia k. Pudłówka w km 0+000 – 25+591 gm. Poddębice, gm. Zadzim pow. poddębicki oraz gm. Szadek pow. zduńskowolski; - rz. Siódmera w km 0+000 – 8+420 gm. Poddębice oraz gm. Zadzim pow. poddębicki; - rz. Ciek Nr 9 w km 0+000 – 4+030 gm. Poddębice pow. poddębicki; - Kanał Drozdów „A” w km 0+000 – 15+710 gm. Wartkowice pow. poddębicki oraz gm. Świnice Warckie pow. łęczycki.WPN.6401.322.2020.ARe08-03-2021 13:0108-03-2021 13:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny Poddębice
11/2021Zgłoszenie instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszeniaIS.6342.3.202108-03-2021 12:5908-03-2021 12:59Urząd Miasta Żory*******
42/2020Wniosek o wydanie opiniiOŚ.6220.4.2018.AW08-03-2021 12:3008-03-2021 12:30Urząd Miejski w KluczborkuP4 Spółka z o.o.,Pełnomocnik Łukasz Olbiński
43/2020Uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachOŚ.6220.5.2018.AW08-03-2021 12:3008-03-2021 12:30Urząd Miejski w KluczborkuTYRON Sp. z o.o.
44/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachOŚ.6220.6.2018.AW08-03-2021 12:3008-03-2021 12:30Urząd Miejski w KluczborkuP4 Spółka z o.o.,Pełnomocnik Łukasz Olbiński
z 262322