Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2619667
z 261967
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
132/2021Wniosek o zezwolenie na umyślne płoszenie lub niepokojenie w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących, fotografowanie, filmowanie lub obserwacje mogące powodować płoszenie lub niepokojenie następujących gatunków: płomykówka (Tyto alba), pójdźka (Athene noctua), sóweczka (Glaucidium passerinum), włochatka (Aegolius funereus), uszatka (Asio otus), puszczyk zwyczajny (Strix aluco), puszczyk uralski (Strix uralensis), bocian biały (Ciconia ciconia), oraz wróblowe, dzięciołowe, krukowate, szponiaste – ptaki korzystające z zimowego dokarmiania oraz dziuplakiOP-I.6401.23.2021.KW24-02-2021 18:0224-02-2021 18:02Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieStowarzyszenie „Zielony Puszczyk”
230/2021Decyzja zezwalająca na umyślne płoszenie lub niepokojenie w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących, fotografowanie, filmowanie lub obserwacje mogące powodować płoszenie lub niepokojenie następujących gatunków: płomykówka (Tyto alba), pójdźka (Athene noctua), sóweczka (Glaucidium passerinum), włochatka (Aegolius funereus), uszatka (Asio otus), puszczyk zwyczajny (Strix aluco), puszczyk uralski (Strix uralensis), bocian biały (Ciconia ciconia), oraz wróblowe, dzięciołowe, krukowate, szponiaste – ptaki korzystające z zimowego dokarmiania oraz dziuplakiOP-I.6401.23.2021.KW24-02-2021 18:0224-02-2021 18:02Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
225/2021Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „Prace utrzymaniowe Ciek bez nazwy w km 0+140-0+230 w miejscowości Rudnik, gmina Sułkowice”OP-II.670.33.2021.GZ24-02-2021 17:5724-02-2021 17:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie
227/2021Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Do Kocańdów K360380 w miejscowości Załuczne i Odrowąż” polegającego m.in. na wykonaniu przepustu ramowego na potoku Ligasowa Woda w km 0+411 w miejscowościach Załuczne i Odrowąż, gm. Czarny DunajecOP-II.670.40.2021.GZ24-02-2021 17:5724-02-2021 17:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieWójt Gminy Czarny Dunajec
226/2021Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 781 odc.140 od km 0+960 do km 1+324.11 polegająca na rozbudowie mostu drogowego na rzece Wiśle w m. Jankowice w km 1+036”OP-II.670.38.2021.GZ24-02-2021 17:5724-02-2021 17:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieBiuro Projektowe BMD Projekt
228/2021Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dla przedsięwzięcia pn.: Udrożnienie koryta oraz zasyp lokalnych wyrw brzegowych i dennych na pot. Biały Dunajec w km 11+100-13+700 w m. Biały Dunajec, gm. Biały Dunajec, pow. tatrzański, woj. małopolskieOP-II.670.41.2021.GZ24-02-2021 17:5724-02-2021 17:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu
229/2021Decyzja - Sprzeciw wobec prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „Prace utrzymaniowe potok Jasieniczanka w km 0+820-0+950 w miejscowości Jasienica, gmina Myślenice”OP-II.670.30.2021.GZ24-02-2021 17:5724-02-2021 17:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
224/2021Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „Prace utrzymaniowe potok Jasieniczanka w km 0+820-0+950 w miejscowości Jasienica, gmina Myślenice”OP-II.670.30.2021.GZ24-02-2021 17:5724-02-2021 17:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie
223/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Zmiana na użytek rolny lasu niestanowiącego własności Skarbu PaństwaOO.421.1.2.2021.MKa24-02-2021 17:3324-02-2021 17:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
221/2021Ponowna opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bielany” wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoOO.410.5.4.2021.MaS24-02-2021 17:2924-02-2021 17:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
z 261967