Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2590657
z 259066
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1653/2020Decyzja zezwalająca na umyślne zrywanie, umyślne uszkadzanie, przetrzymywanie, posiadanie okazów wyblinu jednolistnego (Malaxis monophyllos)OP-I.6400.21.2020.KW24-11-2020 22:3024-11-2020 22:30Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1483/2020Wniosek o zezwolenie na umyślne zrywanie, umyślne uszkadzanie, przetrzymywanie, posiadanie okazów wyblinu jednolistnego (Malaxis monophyllos)OP-I.6400.21.2020.KW24-11-2020 22:3024-11-2020 22:30Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieUniwersytet w Białymstoku Wydział Biologii
1654/2020Wniosek o zezwolenie na umyślne zniszczenie, uszkadzanie, niszczenie siedlisk następujących gatunków roślin: parzydło leśne, pierwiosnek wyniosły, goryczka trojeściowa, kukułka szerokolistnaOP-I.6400.27.2020.KW24-11-2020 22:3024-11-2020 22:30Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePrzedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o. o.
1649/2020Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: Działania związane z realizacją przedsięwzięcia pn.: Budowa przepustu na potoku Dziarski w km 2+305 wraz z umocnieniami koryta na działkach nr 4233/1,2275/6 obręb Toporzysko, jednostka ewidencyjna Jordanów, powiat suskiOP-II.670.279.2020.PWa24-11-2020 22:0824-11-2020 22:08Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
1650/2020Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia pn. „budowa stacji paliw LPG wraz z budową zaplecza – budynku handlowego wraz z instalacjami wewnętrznymiOP-II.43.101.2018.PWa24-11-2020 22:0824-11-2020 22:08Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
1652/2020Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla: „Budowa budynku hali produkcyjno – magazynowej z częścią administracyjno – biurową na dz. nr 2216 w miejscowości Stary Wiśnicz”ST-I.4221.11.2020.JI24-11-2020 22:0824-11-2020 22:08Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePracowania Ochrony Środowiska mgr inż. Klaudiusz Kuc
1651/2020Wniosek o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia - Budowa budynku hali produkcyjno – magazynowej z częścią administracyjno – biurową na dz. nr 2216 w miejscowości Stary WiśniczST-I.4221.11.2020.JI24-11-2020 22:0824-11-2020 22:08Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieIGLOO Sp. z o.o.
1643/2020Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1638K w m. Sromowce Niżne, gmina CzorsztynOP-II.670.280.2020.MSz24-11-2020 21:3724-11-2020 21:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePełnomocnik: Pracownia Projektowa Jadwiga Zbiegień
1644/2020Opinia dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec „Chełmiec IV” i „Chełmiec V” obejmującego tereny położone w obrębie Krasne Potockie oraz Kurów oraz prognozy oddziaływania na środowiskoST-II.410.150.2020.ZK24-11-2020 21:3724-11-2020 21:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1645/2020Opinia dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec, obejmującego tereny położone w obrębie Biczyce Dolne, Biczyce Górne, Chomranice, Chełmiec, Dąbrowa, Januszowa, Klęczany, Klimkówka, Krasne Potockie, Librantowa, Marcinkowice, Naściszowa, Paszyn, Piątkowa, Świniarsko, Trzetrzewina oraz prognozy oddziaływania na środowiskoST-II.410.157.2020.ZK24-11-2020 21:3724-11-2020 21:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
z 259066