Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2610191
z 261020
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
9/2021Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XIII/170/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 października 2019 r. dla strefy 2.ZP w rejonie ul. Sobieskiegonie dotyczy27-01-2021 12:0927-01-2021 12:09Urząd Miasta w RumiBurmistrz Miasta Rumi
10/2021Uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XIII/170/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 października 2019 r. dla strefy 2.ZP w rejonie ul. Sobieskiego;RDOŚ-Gd-WZP.411.20.40.2020.JK27-01-2021 12:0927-01-2021 12:09Urząd Miasta w RumiRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
381/2014Wniosek o udzielenie Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu Jarosław Kubiak zezwolenia na zbieranie odpadów.OSR.6233.54.201427-01-2021 12:0727-01-2021 12:07Starostwo Powiatowe w InowrocławiuPrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jarosław Kubiak
66/2021(MAZ) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówMAZ-OD-I.6131.40.202127-01-2021 12:0427-01-2021 12:04Urząd Miasta LublinSpółdzielnia Mieszkaniowa "Spółdzielca"
24/2021wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówUDW.6131.11.2021.EHS27-01-2021 12:0027-01-2021 12:00Urząd Miasta GdyniInwesting sp. z o.o.
7/2021Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr VII/99/2019 z dnia 30 maja 2019 r., dla jednostki 4.MW,U,UC, w rejonie ul. Jęczmiennejnie dotyczy27-01-2021 11:5727-01-2021 11:57Urząd Miasta w RumiBurmistrz Miasta Rumi
8/2021Uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr VII/99/2019 z dnia 30 maja 2019 r., dla jednostki 4.MW,U,UC, w rejonie ul. JęczmiennejRDOŚ-Gd-WZP.411.20.35.2020.JK27-01-2021 11:5727-01-2021 11:57Urząd Miasta w RumiRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
65/2021(MAZ) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówMAZ-OD-I.6131.46.202127-01-2021 11:5527-01-2021 11:55Urząd Miasta LublinEKOPAK Sp. z o.o.
64/2021(MAZ) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówMAZ-OD-I.6131.23.202127-01-2021 11:4727-01-2021 11:47Urząd Miasta LublinSpółdzielnia Mieszkaniowa "CZUBY"
30/2021Wniosek o zmianę warunków pozwolenia na budowę nr 846/19 z 30.08.2019r. (znak sprawy: AB.6740.692.2019.MP) zmienionego decyzją Starosty Nyskiego Nr 915/20 z 23.09.2020 r. (znak sprawy: AB.6740.897.2020.MP) obejmujący: 1. przełączeniu czynnego przyłącza gazu DN 150 MOP 6,3 MPa zasilającego zakład produkcyjny Bioagra S.A. na terenie położonym w m. Goświnowice (dz. nr 173/4).AB.6740.1319.2020.MP27-01-2021 11:3727-01-2021 11:37Starostwo Powiatowe w NysiePolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
z 261020