Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2610183
z 261019
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
30/2021Wniosek o zmianę warunków pozwolenia na budowę nr 846/19 z 30.08.2019r. (znak sprawy: AB.6740.692.2019.MP) zmienionego decyzją Starosty Nyskiego Nr 915/20 z 23.09.2020 r. (znak sprawy: AB.6740.897.2020.MP) obejmujący: 1. przełączeniu czynnego przyłącza gazu DN 150 MOP 6,3 MPa zasilającego zakład produkcyjny Bioagra S.A. na terenie położonym w m. Goświnowice (dz. nr 173/4).AB.6740.1319.2020.MP27-01-2021 11:3727-01-2021 11:37Starostwo Powiatowe w NysiePolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
29/2021Zezwolenie na usunięcie drzew oraz nasadzenia.ROŚ.613.155.2020.KS27-01-2021 11:3427-01-2021 11:34Starostwo Powiatowe w NysieStarosta Nyski
28/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.ROŚ.613.155.2020.KS27-01-2021 11:3227-01-2021 11:32Starostwo Powiatowe w NysieBurmistrz Nysy
63/2021(AB) Wniosek o wydanie pozwolenia na budowęAB-BW-I.6740.1.9.202127-01-2021 11:3227-01-2021 11:32Urząd Miasta LublinPPHU "KUBUŚ"
33/2020Wniosek Pani Sabiny Potrykus, ul. Nowa Karczma 21, 84-217 Kamień, z dnia 15.09.2020r. (21.09.2020r.), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w strefie parteru wraz z infrastrukturą towarzyszącą", realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 873, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym 01 przy ul. Morskiej w Redzie.ZK.6220.20.2020.EG27-01-2021 11:2427-01-2021 11:24Urząd Miasta w RedzieSabina Potrykus
4/2021Postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewASI.613.36.202027-01-2021 11:2427-01-2021 11:24Starostwo Powiatowe w MońkachStarosta Moniecki
361/2020Decyzja zezwalająca na zbieranie odpadówRS.6233.17.2020.MŁ27-01-2021 11:2227-01-2021 11:22Starostwo Powiatowe w SzczecinkuStarosta Szczecinecki
360/2020wniosek o wydanie pozwolenia na zbieranie odpadówRS.6233.17.2020.MŁ27-01-2021 11:2227-01-2021 11:22Starostwo Powiatowe w SzczecinkuGospodarstwo Rolne Sebastian Wałaszczyk
34/2021Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoWOO-III.410.1.15.2020.MK27-01-2021 11:2227-01-2021 11:22Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KielcachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
3/2021Postanowienie nakładające obowiązek wystąpienia do RDOŚ z wnioskiem w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania wycinki drzew na obszar Natura 2000ASI.613.36.202027-01-2021 11:2227-01-2021 11:22Starostwo Powiatowe w MońkachStarosta Moniecki
z 261019